CDA-ers snoeien meidoornheg!

arno__agrarisch_natuurbeheer.jpg

Vlnr: Henk de Boer, Herman Zwart, Maurits von Martels en Arno van Dijk, op de voorgrond: Jan Kempers. Foto: Jan van der Sluis.

 

Meer ondernemerschap in natuur- en landschapsbeheer. Dat is wat de kandidaat-Statenleden van het CDA graag willen in het Vechtdal. Kandidaat Arno van Dijk licht toe: “Landschapselementen horen vanzelfsprekend bij het Vechtdal. Combinatie van agrarische kennis over natuur, landschap en ondernemerschap kan en moet steviger.

Agrariërs horen in het landschap en verschillende functies kunnen prima samengaan als we ze tenminste weten te waarderen als inwoners en consumenten”. Herman Zwart, Arno van Dijk, Dalfser wethouder Maurits von Martels en afdelingsvoorzitter Henk de Boer staken daarom letterlijk de handen uit de mouwen op de huiskavel van de familie Kempers aan de Tolhuisweg te Dalfsen. De zagen en snoeischaren werden ter hand genomen om de meidoornheg langs het spoor te helpen onderhouden.

Jan Kempers licht toe: “Die heg is een veekering en biedt voedsel, nestgelegenheid en schuilplaats voor vele diersoorten. O.a. om het fraaie uitzicht voor de vele treinreizigers die hier dagelijks passeren te behouden moet die heg wel gesnoeid worden natuurlijk. Juist de afwisseling tussen open- en beslotenheid met doorkijkjes richting de diverse landhuizen maakt dit landgoederenlandschap beleefbaar”. Dit onderhoud gebeurt door de maatschap Kempers zonder enige tegenprestatie. Met de zogenaamde Groene en Blauwe Diensten bundelen provincie, gemeenten, bedrijfsleven, agrariërs en particulieren hun krachten om het unieke Overijsselse landschap te behouden voor de toekomst. De kern is dat er dan wel een reële vergoeding ontvangen gaat worden voor het beheer van landschapselementen en onverharde wandelpaden.

Jan Kempers: “Wij zijn blij dat het CDA, samen met de sector zal bekijken hoe in het Vechtdal de moderne veehouderij gehandhaafd kan worden. Bijvoorbeeld door zo’n financiële compensatie voor het natuurbeheer. Op die manier kunnen we blijven genieten van dit prachtige gebied; een landschap waar wij graag willen blijven boeren. In de veehouderij wordt veelal gesteld, dat je daar moet produceren waar dat het beste kan, tegen de laagst mogelijke kosten en op een manier dat dier- en gezondheidsgaranties het meest waarborgt. Als je van deze stelling uitgaat, is agrarisch ondernemen in het Vechtdal misschien wel onmogelijk. Het is immers onvoldoende efficiënt maar het zou aan de omgeving geen recht doen wanneer de agrarische ondernemers hier zouden wegtrekken.”

Artikel delen: