Bach-cantate in Dalfsen

bach.jpg

DALFSEN – Op zondag 13 maart vindt in de Grote kerk aan het Kerkplein in Dalfsen een cantatedienst plaats waarin de Bach-cantate ‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’ zal worden gezongen. Deze cantate, ook wel bekend als BWV 131, wordt uitgevoerd door een speciaal daarvoor samengesteld oecumenisch projectkoor.

De solopartijen worden gezongen door de tenor Aart Mateboer en de bas Nanco de Vries. Beide solisten zijn naast hun solocarrière onder meer actief bij het Groot Omroepkoor. Het geheel wordt begeleid door een klein ensemble, dat bestaat uit een hobo, een fagot, een klavecimbel en enkele strijkinstrumenten. De algehele muzikale leiding is in handen van Wim van Lenthe. Voorganger is Henk Jansen. De cantatedienst, een initiatief van de Raad van Kerken Dalfsen, begint om 19.00 uur. De toegang is gratis. ‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’ is in 1707-1708 geschreven door Johann Sebastian Bach (1685-1750) en is een van de oudste cantates die van hem bewaard zijn gebleven. De compositie is niet geschreven voor een bepaalde zondag in het kerkelijk jaar, maar mogelijk voor een boetedienst die werd gehouden na een grote brand in de stad Mühlhausen, waar Bach net cantor-organist was geworden. Daarbij gingen drie- tot vierhonderd huizen in het centrum in vlammen op. De jonge Bach gebruikte voor de cantate de eerste acht verzen van Psalm 130, maar vlocht daar als een soort antwoord een koraal doorheen. Dat bestond uit het tweede en het vijfde couplet van het lied ‘Herr Jesu Christ, du höchstes Gut’ van Bartholomeus Ringwaldt uit 1588. Het oud-testamentische lijden en de hunkering naar Gods hulp van de Psalmtekst worden op deze manier beantwoord met de nieuw-testamentische zekerheid van de verlossing door Christus’ offer. De cantate eindigt met een vrolijk klinkende fuga, die het vertrouwen uitspreekt dat de mens van zijn zonden wordt verlost. Qua vorm wijkt ‘Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir’ sterk af van wat Bach en zijn tijdgenoten na ongeveer 1712 schreven. Zo heeft de orkestbezetting nog de eenvoud van het zeventiende-eeuwse Geistliche Konzert.

Artikel delen: