Waterschap Groot Salland en gemeente Dalfsen zijn akkoord !

Dalfsen – Op woensdag 9 maart ondertekenen wethouder Klaas Agricola van gemeente Dalfsen en

dijkgraaf Herman Dijk van waterschap Groot Salland samen het Waterakkoord Dalfsen. Met dit akkoord wordt de onderlinge samenwerking op gebied van water voor de komende jaren vastgelegd. Waterakkoord Dalfsen is het eerste akkoord tussen het waterschap en een gemeente dat verder gaat dan alleen maar afspraken over riolering en afvalwater.

Daarmee is deze nieuwe

integrale benadering voor Groot Salland het voorbeeld voor andere toekomstige gemeentelijke

waterakkoorden.

Het akkoord beschrijft de samenwerking om te komen tot kostenbesparing door efficiënte inzet van elkaars

kennis en ervaring om zo het gezamenlijke doel van een duurzamer watersysteem te realiseren.

Wat is het Waterakkoord Dalfsen ?

Het Waterakkoord regelt een structurele afstemming tussen het waterbeleid van gemeente en het beleid van het waterschap. Daarnaast worden in diverse modules de concrete afspraken gemaakt over een aantal

gezamenlijke projecten.

De inhoud van het Waterakkoord.

Het Waterakkoord Dalfsen is het eerste integrale waterakkoord tussen waterschap en gemeente. Hiervoor

werden er tussen gemeenten en waterschap structurele afspraken gemaakt op gebied van riolering en

afvalwater. De gemeente Dalfsen wilde de bestaande samenwerking in een breder perspectief plaatsen.

Door een meer integrale benadering komen daar nu afspraken over stedelijk grondwater en

oppervlaktewater bij. Het gehele watersysteem wordt zo betrokken bij de afspraken over uitvoering en beleid. De afspraken in het waterakkoord gaan bijvoorbeeld over samenwerking bij de realisatie van een nieuw grondwatermeetnet, de automatisering en afstemming van gemalen en het realiseren van waterberging in stedelijk gebied. Ook op gebied van duurzaamheid wordt gezocht naar slimme oplossingen; energie besparen en een duurzame inrichting van het watersysteem. De komende jaren zal in het teken staan van een intensievere samenwerking op de diverse terreinen. Maatschappelijke efficiëntie en transparantie zijn daarbij het uitgangspunt van het waterschap Groot Salland en de gemeente Dalfsen.

Artikel delen: