Zandzakken op het Binnenhof!

Aanstaande dinsdag 22 maart om 13.15 uur ontvangen Tweede Kamerleden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu de jongeren van het jeugdwaterschapsbestuur en voorzitter van de Unie van Waterschappen Peter Glas voor een ludieke actie rondom het waterbeheer in Nederland.

Op 22 maart is het Wereldwaterdag, de dag waarop internationaal wordt stilgestaan bij het feit dat voldoende water en schoon water niet voor iedereen in de wereld vanzelfsprekend is. Vaak zijn het de allerarmsten die hierdoor worden getroffen. Door de verandering van het klimaat kondigen zich bovendien nieuwe natuurrampen aan. Ver weg, maar ook steeds vaker dicht bij huis.

Jongeren betrekken bij waterproblematiek

Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen: “Nederlandse waterexperts zijn wereldwijd betrokken bij het vinden van oplossingen voor waterproblemen. Dat is geen wonder: de geschiedenis van ons lage land is verweven met de strijd tegen het water. Nederland is waterkennisland nummer een. En, dat moet zo blijven als het aan de waterschappen ligt. Daarom investeren wij in het betrekken van jongeren bij de waterproblematiek. Het jeugdwaterschapsbestuur dient daarbij als klankbord- en initiatiefgroep. In het jeugdwaterschapsbestuur zijn de waterschappen vertegenwoordigd door middelbare scholieren. Deze jongeren grijpen Wereldwaterdag aan om bij de leden van de Tweede Kamer te benadrukken dat ook in ons eigen land blijvend moet worden geïnvesteerd in waterbeheer en -veiligheid en vooral in waterkennis.”

Jeugddijkgraaf Bart Bongaards: “Voor een keer willen wij naast de boodschap van gebrek aan water en sanitatie elders in de wereld, ook aandacht vragen voor de waterproblematiek in eigen land en voor de noodzaak om Nederlandse jongeren op tijd te interesseren voor een opleiding en baan in de watersector.” Bericht van Waterschap Salland

Artikel delen: