Eerste woningen Westerbouwlanden Noord gereed

Dalfsen – Woensdag 30 maart worden de eerste rijtjeshuizen in de nieuwe woonwijk Westerbouwlanden Noord opgeleverd. Negen voor sociale koop en zes rijtjeshuizen in de vrije sector. Wethouder Agricola en Jonathan Schagen (projectontwikkelaar Schavast) verrichten op een ludieke wijze de oplevering.

Westerbouwlanden-Noord zal plaats bieden aan ongeveer 432 woningen (ongeveer 95 vrijstaande woningen, 118 twee-onder-eenkap en circa 195 woningen in de sociale koop en huur en 24 appartementen). Twee thema’s, namelijk “water” in het zuidelijke plangebied (1e fase) en “groen” in het noordelijke plangebied (2e fase), zijn het uitgangspunt voor de hoofdstructuur geweest.

Ontwikkeling

De 1e fase van het plangebied is momenteel in ontwikkeling. Hier geeft water een extra dimensie aan het

wonen, waardoor het woongebied extra kwaliteiten krijgt. De beoogde kwaliteit wordt versterkt door een

Beeldkwaliteitsplan. Om de wijk een eigen karakter te geven wordt aangehaakt op weidse natuur, ontleend

aan het Reestdal. De beoogde architectuur en de woonomgeving spelen daar op in. In de 2e fase van het plangebied wordt het thema “duurzaamheid” verder uitgewerkt. Onderzocht wordt of hier duurzame energie in de vorm van onder andere warmte-koudeopslag kan worden toegepast. Bouwbedrijf Salverda, de bouwpoot van Schavast, gaat in Westerbouwlanden Noord in totaal 65 woningen bouwen (voor alle woningbouwcategorieën, behalve in de sociale huur). In de eerste uitgifteronde is vooral aandacht besteed aan de bouw van starterswoningen. Door de gemeente Dalfsen zijn ook kavels in de vrije sector uitgegeven. September vorig jaar werd begonnen met het bouwrijp maken van de 1e fase.

Artikel delen: