Overlevingsboom krijgt definitieve plaats.

pietplant.jpg

DALFSEN – NIEUWLEUSEN – Zoals velen zich zullen herinneren heeft er in de zomerperiode van 2005 een grote overstro-mingsramp in het oosten van Roememië plaatsgevonden. Door de nog grotere ramp, een tsuami, die op dat moment plaatsvond in India, is aan de ramp in Roemenië weinig aandacht besteed.

Bij de ramp in de omgeving van de plaats Comanesti, aan de oostkant van de bergke-ten, de Karpaten, zijn eveneens veel mensen en dieren omgekomen en was de schade aan huizen en landerijen enorm. De bevolking, welke onder het communistische regime van dictator Causescau reeds veel geleden had, is destijds opnieuw zwaar op de proef gesteld.

Doordat de meeste bomen op de berghellingen tijdens het barbaarse regime gekapt waren, is de overblijvende loszittende sludge door de overvloedige regenval met een verwoestend geweld naar beneden gekomen.

De hulporganisaties voor Oost-Europa in de gemeente Dalfsen, samenwerkend in HOEDT verband hebben hierop voedsel en hulpgoederen naar het rampgebied gezonden om de bevol-king bij te staan. Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen zijn op de berghellingen rond Comanesti door de gemeenschap van de gemeente Dalfsen 110.000 bomen geschonken. Met behulp van vele schoolkinderen zijn deze geplant; de naam van het project was: Plant een boom om te Overleven.

Als symboliek dat er in Roemenië 110.000 boom(pjes) gepland zijn, is er in de gemeente Dalf-sen één den geplant tijdens de opening van de nieuwe brandweerkazerne in Nieuwleusen in april 2007.  Dit was echter een voorlopige plaats. Inmiddels is de definitieve plaats bepaald op het heuveltje aan het fietspad van de Dedemsweg tussen Dalfsen en Nieuwleusen, ongeveer 200m. voor  de kruising met het Westeinde.

Woensdag 30 maart a.s. om 15.30u. zal de den worden herplant door o.a. wethouder jhr.Maurits van Martels en leden van de HOEDT. Stichting “HOEDT”                                                              

p/a Henri Dunantstraat 95

      7721 HR DALFSEN.

tel.:   0529-432328

e-mail: p.minnema@home.nlPiet Minnema, voorzitter HOEDT

 

Artikel delen: