Verslag jaarvergadering Plaatselijk belang Ankum

ANKUM – Dinsdag 22 Maart werd zoals gebruikelijk de jaarlijkse vergadering gehouden van Plaatselijk Belang Ankum. De betrokken wethouders en ook burgemeester Nooten waren aanwezig. De agenda, en de stukken werden zoals altijd in de vorm van een boekje verspreid onder de leden en donateurs.

De formele stukken werden vlot afgehandeld, en gaven geen reden om lang bij stil te staan. Ook de contributie bleef gelijk. Er waren wel een aantal bestuurswisselingen,Er werd aandacht gegeven aan de ouderbijeenkomsten in het verenigingsgebouw Ankum, die wekelijks plaats vinden en die nu de komende tijd gesponsord worden door de bedrijven uit Ankum. Helaas werd er gemeld dat het paasvuur niet door gaat in verband met de ervaring van afgelopen jaar, dat er teveel niet geschikt afval wordt gedumpt op de plek van het paasvuur, buiten de afgesproken aanvoer tijden. Hierdoor heeft de betreffende boer besloten dit niet langer op zijn terrein toe te laten. De vragen die gesteld werden aan de aanwezige bestuurders van de gemeente betroffen uiteraard de N340. Hierbij werd duidelijk dat de inwoners goed reageren op de inspraakmogelijkheden, en dat er goed geluisterd wordt naar alle opmerkingen en aandachtspunten. De veiligheid van de fietsers, verdiend extra aandacht met name rondom de basisschool. Hiertoe is ook een plan ingediend. Verder is het punt van sluiproutes een aandachtspunt. Uiteraard werd er benoemd dat er voor de verschillende burgers die te maken krijgen met de plannen eigen problemen en situaties ontstaan die ze zelf met de provincie gaan oppakken. Er werd ook stilgestaan bij het probleem van de buizerds op de Hoevenweg, die vooral in de broedtijd agressief zijn. De gemeente is bereid ontheffing van de bescherming aan te vragen, maar de eigenaar van het betreffende bosje wil in ieder geval pas na de broedtijd eventueel meewerken. Er werd ook nog opnieuw beloofd de snelheid van de verkeersdeelnemers op de Hoevenweg te volgen. Er gebeuren daar veel ongelukken op het kruispunt Hoevenweg, Klaverkampsweg. Wethouder von Martels besprak de plannen om woonservice-gebieden in te stellen in de gemeente waarbij Ankum verwezen zal worden naar het dorp Dalfsen. Er werden ook vragen gesteld over zwerfafval, waarbij verwezen werd naar het meldpunt bij de gemeente.

Na de pauze werden we op amusante wijze meegenomen naar de wereld van de Staphorster klederdracht, waarbij 2 leden van het bestuur in klederdracht werden gehesen. Het was een gezellige afsluiting van de jaarvergadering.

Artikel delen: