Grond in de verkoop

DALFSEN – Dan hebben we het niet over potgrond waar je op dit moment met aanhangers vol voorbij ziet schieten, maar echte Grondverkoop Bedrijventerreinen 2011 Gemeente Dalfsen. Tot 15 april 2011 bestaat de mogelijkheid om zich schriftelijk als belangstellende, onder opgave van het soort bedrijf en de gewenste kavelgrootte, aan te melden.

Belangrijke criteria hierbij zijn de binding aan de gemeente Dalfsen, de werkgelegenheid, bedrijfsactiviteiten, omvang bebouwing, kavelgrootte, groeipotentie en uitstraling van het bedrijfspand. Deze belangstellingregistratie heeft alleen betrekking op deze uitgifte in 2011 en geldt dan ook niet voor volgende uitgiftes. Mocht u eerder belangstelling hebben getoond voor bedrijventerrein en nog belangstelling hebben voor deze uitgifte, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Aan deze belangstellingregistratie kunnen geen rechten worden ontleend. De inventarisatiebehoefte zal worden meegenomen voor de ontwikkeling van toekomstige bedrijventerreinen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer drs. U.F. Lautenbach, telefoon (0529) 488 388, of per e-mail: u.lautenbach@dalfsen.nl

Publicatie grondverkoop Bedrijventerreinen 2011 28-3-2011 Bestandsgrootte: 133 K auteur: Gemeente dalfsen.

 

Voor die potgrond: kijk elders in het dorp!

Artikel delen: