Inloopbijeenkomsten structuurvisie buitengebied

DALFSEN – Inloopbijeenkomsten voor structuurvisie buitengebied Dalfsen. Op 18, 19 en 20 april organiseert de gemeente Dalfsen inloopbijeenkomsten over de structuurvisie buitengebied Dalfsen. In de afgelopen periode heeft een inventarisatie plaatsgevonden, op basis van beschikbare gegevens, welke functies de diverse percelen in het buitengebied hebben.

Eigenaren van de percelen kunnen tijdens de inloopbijeenkomst controleren of deze functie juist is en of er nog gegevens ontbreken. Ook via www.buitengebieddalfsen.nl komen kaarten beschikbaar en kunnen mensen digitaal de gegevens controleren.

De gemeente Dalfsen werkt aan een structuurvisie en een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. In een structuurvisie geeft de gemeente aan waar bijvoorbeeld gebouwd mag worden, waar de natuur behouden moet blijven en waar de economische structuur versterkt moet worden. Naast dat er op dit moment wordt gewerkt aan de Structuurvisie voor het buitengebied is de gemeente ook alvast begonnen met de eerste stap voor het bestemmingsplan. In de afgelopen periode is met behulp van beschikbare gegevens gekeken naar de functie van ieder perceel in het buitengebied van de gemeente. Zit er bijvoorbeeld een agrarisch bedrijf, is het een woning of zit er een ander bedrijf? Deze gegevens zijn aangegeven op een zogenaamde ‘inventarisatiekaart’. Deze kaart vormt in een later stadium de basis voor de bestemming die aan ieder perceel wordt toegekend. In de voorfase (dus voordat het eigenlijke bestemmingsplan wordt opgesteld) wil de gemeente Dalfsen een zo

volledig mogelijk beeld krijgen van de functies in het buitengebied.

De inloopbijeenkomsten worden gehouden op:

Maandag 18 april – in het gemeentehuis in Dalfsen tussen 16:00u en 20:00u

Dinsdag 19 april – in ontmoetingskerk Nieuwleusen tussen 16:00u en 20:00u

Woensdag 20 april – in zaal Reimink te Lemelerveld tussen 16:00u en 20:00u

Meer informatie is te vinden op de website www.buitengebieddalfsen.nl

Artikel delen: