DALFSEN op voorjaarsmarkt Hörstel

velthuistv.jpg

Helemaal links Dalfsenaar Veldhuis op de Duitse TV

Hörstel- DALFSEN – Spritziger Schau-Auftakt beim Frühjahrsmarkt in Hörstel.Dass dieser 8. Hörsteler Frühjahrsmarkt zu einem tollen Erfolg werden könnte, das zeichnete sich bereits am Samstagvormittag zur Eröffnung ab. Außerordentlich groß zur ersten Stunde war nicht nur der Besucherandrang.

stadtmarket_teaser.jpg

Bemerkenswert war auch die Zahl der Gäste, die zum traditionellen Fassanstich kamen, darunter Landrat Thomas Kubendorff, der Bundestagsabgeordnete Dieter Jasper, der Landestagsabgeordnete Karl-Josef Laumann sowie Bürgermeister aus den Nachbargemeinden und Delegierte aus den drei Partnergemeinden Dalfsen, Waltham Abbey und Moletai.

Für einen spritzigen Fassanstich sorgten Ulrich Borowski (l.) und Heinz Hüppe (r).

Im Festzelt floss das Bier in Strömen – nach einem spritzigen Fassanstich durch den Vorsitzenden des Vereins Stadtmarketing Hörstel, Ulrich Borowski, und Bürgermeister Heinz Hüppe. In ihren kurzen Ansprachen lobten beide das große Engagement der Aussteller. Ebenso wie der Landrat, der darauf hinwies, dass die Zahl der Leistungsschauen gerade wegen des hohen Aufwands im Kreis insgesamt zurückgehe. Nach Schätzung Borowskis haben die beteiligten Firmen und Dienstleister insgesamt mehr als eine Million Euro in die Ausstellung investiert. Der Dank gelte den Ausstellern ebenso wie den rund 50 Helfern im Hintergrund, allen voran Josef Hellkuhl. Welchen Sinn machen heute noch Leistungsschauen, da im Zeitalter des Internets mit einem Mausklick gekauft werden kann? Mit dieser Frage beschäftigte sich Bürgermeister Hüppe in seiner Ansprache: „In vielen Fällen geht nichts über den persönlichen Augenschein und den persönlichen Kontakt.“ Denn: Persönliche Beratung und Kontakt von Mensch zu Mensch „fördern das Vertrauen, das für Wirtschaftsbeziehungen unerlässlich ist.“

vertaling via: vertaal zinnen:

Wervelende show-opener tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de markt in Hörstel

Hörstel. Dat de 8e kunnen Hörstel voorjaar markt om een ​​groot succes, dat werd op zaterdagochtend gemerkt aan de openingsceremonie te zijn. Zeer groot bij het eerste uur was niet alleen het aantal bezoekers. Ook opmerkelijk was het aantal gasten die kwam tot de traditionele vaatje tappen, met inbegrip van District Administrator Thomas Kubendorff, de geachte afgevaardigde Dieter Jasper, de staat tags adjunct Karl-Josef Laumann en burgemeesters van omliggende gemeenten en afgevaardigden van de drie partnerlanden gemeenschappen Dalfsen, Waltham Abbey en Moletai. Van veel Dalfser ondernemers zijn folders meegenomen, om daar te laten zien wat er in Dalfsen allemaal te koop is.

 

In de tent, het bier vloeide in stromen – na eventuele rotzooi door de voorzitter van de vereniging Stadtmarketing Hörstel, Ulrich Borowski, en burgemeester Heinz Hüppe. In hun korte toespraken prees de inzet van zowel exposanten. Net als de wijk, die erop wees dat het aantal evenementen die verband houden vanwege de hoge kosten in het district totale terug te gaan. Borowski de schattingen van de deelnemende bedrijven en service providers een totaal van meer dan een miljoen € geïnvesteerd in de tentoonstelling. De dank van toepassing op de exposanten als de ongeveer 50 werknemers in de achtergrond, in het bijzonder Josef Hellkuhl. Welke zin shows van vandaag, kan er worden gekocht in het tijdperk van het internet met een muisklik? Deze vraag is burgemeester Hüppe werkzaam in zijn toespraak: “In veel gevallen, is niets zoals de persoonlijke verschijning en persoonlijk contact.” Omdat “Bevorderen van het vertrouwen dat nodig is voor de economische betrekkingen is” persoonlijk advies en contact van persoon tot persoon. (bron Ahlener Zeitung )

Artikel delen: