Gedenkteken neergestort Duits vliegtuig Emmerweg onthult.

gedenkmei1.jpg

EMMEN – HOONHORST – Vanmiddag is onder grote belangstelling van buren uit het gebied de Mossen, de wethouder Von Martels, medewerkers van de Historische kring Dalfsen en Hoonhorst, maar ook andere belangstellenden en “bijna” getuigen van de crash, het gedenkteken onthuld van het op 30 januari 1944 neergestort Duits gevechtsvliegtuig.

gedenkmei2.jpg

Links de Heer Jan Bekedam en rechts de Heer Bennie de Ruiter

Bennie de Ruiter, lid van de Historische kring Hoonhorst is al geruime tijd bezig informatie te verzamelen over de buurtschap Emmen en kwam daarmee ook  de crash tegen van een Duits gevechtsvliegtuig een Messersmit 9, die op die dag hier is neergestort. Op die dag zijn er in Nederland 30 Duitse gevechtsvliegtuigen neergeschoten waarvan er nog 4 niet bekend is wie de piloot was, hoewel er maar 4 vermisten zijn. Ook van dit vliegtuig is de naam piloot niet bekend en heeft hier zijn veldgraf gevonden.

Door de werkgroep Documentatie 1939 – 1945 Dalfsen werd informatie aangeleverd en de gedachte begon hier iets mee te moeten doen.

Niet alleen om het vliegtuig, maar ook om de piloot die voor zover bekend zich niet heeft kunnen redden. Kosten om het wrak te lichten zijn zo hoog dat daar geen sprake van is op dit moment. Soms liggen de toestellen wel 10 tot 12 meter onder het oppervlak.

Voor de nabestaanden blijven dus vragen over waar hun zoon is omgekomen.

gedenkmei3.jpg

Eind februari heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouder  en een medewerker van de gemeente Dalfsen met het voorstel een gedenkteken met tekst te plaatsen, Dat werd al snel als positief ervaren. Kort daarop kwam het bericht dat het gedenkteken door kon gaan en dat gekozen werd voor een steen van Bentheimer zandsteen met een gedenkplaatje om de uniformiteit in het Vechtdal gelijk te houden.

Alle aanwezigen werden welkom geheten door de heer Herman Lankhorst als lid van de Historische groep Hoonhorst.

Het monument werd vanmiddag onthuld door Bennie de Ruiter samen met de pachter van de grond de heer Jan Bekedam. Na afloop werden de genodigden in de gelegenheid gesteld om bij te praten in zaal Kappers.

Het geheel was een zeer waardige onthulling en alle lof komt toe aan de medewerkers van de Historische kring Hoonhorst.

 Het blijkt dat de bentheimer zandsteen oorspronkelijk uit de Vecht is opgebaggerd. De Vecht werd vroeger gebruikt als doorvoer rivier van bentheimer zandsteen naar oa Amsterdam. Tijdens die zware tocht gebeurde het dat schepen vastliepen in de ondiep gedeelten van de Vecht of vergingen en het zandsteen overboord gegooid werd of verloren raakte.

Overal in het Vechtdal zie je dus nu dezelfde steen, afkomstig uit ons “eigen” gebied.

Als gedachtenis plaatjes wordt vanaf nu gekozen voor koperkleurig aluminium om diefstal van de plaatjes te voorkomen.

Historische kring Hoonhorst.

Artikel delen: