Nationale molendag op het terrein molen Fakkert groot succes.

HOONHORST – Zaterdag 14 mei, de nationale molen en gemalendag heeft de Stichting de Molen van Fakkert te Hoonhorst aangegrepen om belangstellenden kennis te laten maken met de vorderingen van de molenrestauratie. De morgen kwam wat traag op gang, maar toch rond 11 uur werd het gezelling druk op het molenterrein en dat bleef het tot de sluitingstijd .

 

 

Vrijwillgers van de stichting konden in groepen de bezoekers uitleg geleven van de activiteiten, te beginnen bij de informatietent en daarna met de kap van de molen. Die was goed te bezichtigen, alleen al de molenas van 4,5 ton gietijzer trok veel belangstelling, Iets verderop staat de achtkant te pronken. Aangegeven werd hoe de reparatie werd uitgevoerd. Het herstel van het houtrot van de onderste gedeelten die middels aanlijmen en bevestiging van grote bouten weer tot stevige staanders zijn gemaakt. om de stabiliteit van de molen te waarborgen. Ook de vakkundig vervangen veldkruizen liet een mooi stukje vakmanschap zien. De komende week begint de rietdekker op de molenkap en daarna op het achtkant. Zoals het er nu voorstaat zal de molenkap en het achtkant medio juli weer boven op de molenromp worden geplaatst met een enorme kraan.  De molenkap, met as en de herstelde achtkant die dan ook weer van riet is voorzien zal zo ongeveer 18 ton wegen.

Bij de molenromp is het vakkundig herstelde metselwerk weer een plaatje. Sommigen dachten dat alle voegwerk er uit zou gaan, maar dit is gewoon bijgewerkt. De vervangen stenen blijven zichtbaar, het mag ook omdat best gezien mag worden dat de molen een restauratie heeft ondergaan.  De hoogte van de stelling is indrukwekkend ( 10.30 m op huidig terrein) en zal mogelijk iets moeten onder doen bij de molen van Vilsteren, (maar dan gaan we gewoon het terrein rond de moelen wat afgraven, zeggen de molenaars). Wij willen niet alleen de mooiste zijn, maar als het kan ook de hoogste in de verre omgeving, die toon is gezet.

Binnen in de molen kon op begane grond nog bekeken worden hoe de balkgedeelten die in de muren hebben gezeten zijn aangetast boor boktor en de bonte knaagkever, een stuk uitgezaagd hout is als “relekwie” bewaard gebleven om te laten zien hoe de stabiliteit van de molen toch wel was aangetast in de loop der jaren. De balkeinden aan de westzijde zijn grotendeels vervangen door een kunsstof mortel.  Alle hout krijgt nog een behandeling tegen ongewenste knagers, die hoeven we niet weer terug..

In de molen blijft de oude weegstoel van de menginstallatie aanwezig, Sommigen zien dit als oud roest maar de stichting denkt daar anders over. De molen Fakkert heeft 2 tijdperken gekend. Eerst begonnen als graanmolen, dat gedeelte is natuurlijk weer geheel in de restauratie opgenomen en zit dus boven in de molen.

Maar in de periode na 1960 heeft Fakkert het malen vrijwel stopgezet is zich gaan specialiseren in het mengen van veevoer en daar een grote naam mee opgebouwd.

Wij als stichting menen dat ook die periode zo bijzonder is dat we ook dit gedeelte voor het nageslacht moeten bewaren, gelukkig ging de gemeente Dalfsen hiermee akkoord en is het in het bestek meegenomen. Als je de bezoekers dit verhaal vertelt staat ieder te juichen en zijn blij dat ook die geschiedenis bewaard blijft. Uiteraard ligt het in de bedoeling dat ook dit gedeelte weer een functie te geven, maar dan educatief. Hoe vertellen we later.

Dit geeft aan de molen Fakkert een dubbele functie die zeer bijzonder is en voor zover bekend nergens te zien. Dus Hoonhorst krijgt niet alleen een mooie molen, maar ook een heel bijzondere en hoge molen molen.

In de molen nu ook duidelijk te zien hoe de vele scheuren in het metselwerk zijn hersteld, ofwel opgevangen door roestvrij slalen draadeinden die in het metselwerk zijn aangebracht en later niet meer zichtbaar zijn. Scheuren zijn mogelijk mede ontstaan in het tijdperk dat de molen volgebouwd was met silo’s en er een enorm gewicht van soms wel 300 ton aan grondstoffen op de fundering drukte. Ook die fundering is nu extra versterkt door de grond onder te molen te injecteren met waterglas, een substantie die zand zo hard maakt als beton. Kortom voor de bezoeker was er veel te zien. Ook werd die dag gebruikt om weer vrienden te werven, maar ook om vrijwilligers te vragen voor de komende periode, die zullen we hard nodig zijn.

De stichting is nog voornemens een aanbouw bij de molen te plaatsen waarin toiletten en een kleine ontvangsruimte moeten komen.  Dit is een eis omdat de molen een openbaar gebouw gaat worden. Dan zal het molenterrein deels verhard moeten worden en verder ingericht. Doch daarvoor heeft de gemeente Dalfsen in deze crisistijd onvoldoende budget. Als stichting is het voorstel gegaan naar de gemeente om een forse bijdrage te doen in de werkzaamheden aan de aanbouw en de inrichting en/of bestrating van het molenterrein. Aan de gemeente is gevraagd minimaal de materialen ter beschikking te stellen. Hopelijk krijgen we hier in de komende maanden uitsluitsel van.

Dus als dat goed komt moet de stichting op  zoek naar vrijwilligers voor de bouw en mogelijk sponsoren voor het terreinwerk. In de  vergadering van Plaatselijk belang van 16 mei zal de stichting een schuurvoorstel laten zien en een oproep doen aan vrijwilliers en sponsoren zich te melden.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde molendag en naar schatting hebben zo’n 140 bezoekers kennis van kunnen nemen van de reeds ver gevorderde restauratie.

 

Stichtig de Molen van Fakkert Hoonhorst..

 

Artikel delen: