kick-off meeting

NIEUWLEUSEN – donderdag 14 juli vindt de kick-off meeting voor het project Nieuwleusen Synergie plaats. Deze bijeenkomst vormt de start van een intensief traject waarbij met diverse lokale spelers wordt toegewerkt naar een Duurzaam Dorp Nieuwleusen.

Nieuwleusen is een ondernemende kern, waar op dit moment veel projecten en ontwikkelingen spelen. Denkt u hierbij onder andere aan het verbouwen van sporthal de Schakel tot een multifunctionele accommodatie, de ontwikkeling van een duurzaam bedrijfsverzamelgebouw, de ontwikkeling van een paramedisch centrum met doelgroepenbad en de ontwikkeling van de nieuwe duurzame woonwijk Westerbouwlanden Noord fase 2. Bij al deze projecten staat een leefbaar, gezond en duurzaam Nieuwleusen centraal. Synergie

De gemeente Dalfsen wil samen met bedrijven, inwoners en maatschappelijke instanties in Nieuwleusen kijken naar de mogelijkheden om lopende en toekomstige duurzame initiatieven in Nieuwleusen te verbinden en meerwaarde te creëren. De gemeente heeft hiervoor procesbegeleider Harm van Dijk van DHV aangesteld. Doel is om samen toe te werken naar een Duurzaam Nieuwleusen en in 2012 mee te doen aan de verkiezing tot Duurzaam Dorp van Overijssel.

Artikel delen: