Ernstige zaken bij de Vecht melden aan de politie

DALFSEN – OMMEN – Negen instanties hebben de krachten gebundeld en houden dit vaarseizoen voor het eerst gezamenlijk toezicht op de Vecht. Steeds meer mensen weten de weg naar het Vechtdal te vinden. Om onveilige situaties tegen te gaan, recreatie te bevorderen en natuurwaarden in en langs het water te beschermen, is toezicht nodig.

De instanties hebben afspraken gemaakt over de aandachtspunten van het toezicht, hoe de toezichthouders elkaar informeren en hoe ze optreden. Bewoners en bezoekers kunnen bijdragen aan het toezicht door overtredingen, vernielingen of illegale handelingen te melden. Het toezicht op de Vecht is in handen van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen, de waterschappen Velt en Vecht en Groot Salland, Sportvisserij Oost-Nederland, Staatsbosbeheer regio Oost, de Politie IJsselland en de provincie Overijssel. Zij houden gezamenlijk en voor elkaar toezicht op de volgende aandachtsgebieden:

• snelvaren, vaarbevoegdheid, technische staat vaartuigen, crimineel en ongewenst gedrag, springen en duiken van bruggen;

• het dumpen van afval/zwerfvuil, illegale lozingen vanaf pleziervaart en olie/bilgewater van vaartuigen, illegale lozingen van stoffen in het oppervlaktewater door bedrijven;

• flora- en fauna, bescherming van oevers en kaden, visserij.Kansen voor ondernemers

Momenteel wordt volop geïnvesteerd in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht. Wethouder Lagas van de gemeente Ommen is bestuurlijk verantwoordelijke voor het gezamenlijke toezicht. ‘Via het programma Ruimte voor de Vecht is een belangrijke stap gemaakt om met alle partners de Vecht in te richten als een halfnatuurlijke regenlaaglandrivier. Hierbij staan veiligheid en natuur voorop, maar het biedt ook mogelijkheden om andere zaken rondom de Vecht te regelen’, aldus Lagas. ‘De sluizen in de rivier worden op termijn passeerbaar en het gebied wordt toegankelijk voor duurzame boten. Dit biedt perspectief voor het realiseren van bijvoorbeeld speciale aanlegplekken! Daarnaast pakken we nu ook samen het toezicht op. In een rustiek en groen Vechtdal horen geen snelle jetski’s en speedboten thuis. Zij verstoren de rust van andere recreanten en beschadigen kostbare flora en fauna.’Melden

Het Nederlandse gedeelte van de Vecht is ongeveer 60 kilometer lang. Er kan niet altijd en overal toezicht kan zijn. Bewoners en bezoekers kunnen bijdragen aan een schone, veilige en aantrekkelijke Vecht door overtredingen, vernielingen, illegale handelingen te melden bij hun gemeente of waterschap. De toezichthouders op en langs de Vecht hebben baat bij deze meldingen. Zij kunnen dan gerichter en dus efficiënter optreden. Spoedeisende of ernstige zaken kunnen het beste gemeld worden bij de politie.

Artikel delen: