Streven: begin 2013 eerste schop de grond in aanpak N 348

DALFSEN – LEMELERVELD – Start eerste fase aanpak N 348, de aansluiting Lemelerveld. De provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen zijn begonnen met de eerste fase (‘planstudie’) van de aanpak N 348 Raalte-Ommen, te weten de aansluitingen Lemelerveld.

Na de verkenning, die in 2010 is afgerond, onderzoeken beide partijen nu in de planstudie gezamenlijk de voorkeursvariant: een gelijkvloerse aansluiting met verkeerslichten aan de noord- en zuidkant van Lemelerveld, gecombineerd met het afsluiten van de huidige centrumaansluiting. Plaatselijk Belang en Ondernemersvereniging Lemelerveld hebben ingestemd met deze oplossing. Planning en kostenDe planning voor de aansluitingen Lemelerveld op de N 348 ziet er globaal als volgt uit:

·          voorjaar 2011  : gestart met onderzoeken en eerste ontwerpen binnen planstudie ·          begin november: informatieavond stand van zaken voor belangstellenden·          2012                : inspraakprocedure, vaststellen plan door provincie en gemeente

·          2013                : aanleg nieuwe aansluitingen en afsluiting huidige centrumaansluiting

De totale kosten van het realiseren van de aansluitingen worden geraamd op 4,5 miljoen euro. De provincie Overijssel betaalt 3 miljoen euro en de gemeente Dalfsen 1,5 miljoen euro. Daarnaast investeert de gemeente Dalfsen in de lokale wegen die vanuit Lemelerveld aansluiten op de verkeerslichten.

N 348 Raalte-Ommen

De provincie Overijssel wil de N 348 Raalte-Ommen op (middel)lange termijn inrichten als een regionale stroomweg met, buiten Lemelerveld, ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km/uur. De aansluiting van Lemelerveld is onderdeel van dit plan.

Kijk voor meer informatie op www.overijssel.nl/n348. Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Overijssel en de gemeente Dalfsen  

Artikel delen: