Bestemmingsplan Nieuwe Landen II ter inzage

DALFSEN – LEMELERVELD – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft het voorontwerpbestemmingsplan De Nieuwe Landen II vrijgegeven voor inspraak. Dit plan vormt het juridisch kader voor de nieuwe woonwijk De Nieuwe Landen II in Lemelerveld. Het plan ligt van 20 juli tot en met 30 augustus ter inzage.

Tijdens deze periode kunnen inspraakreacties worden ingediend. De reacties, die ingediend zijn tijdens de informatiebijeenkomst op 6 juli jl. worden ook betrokken als inspraakreactie bij deze procedure. De naam zegt het al: deze wijk is een vervolg op de nieuwbouwwijk Nieuwe Landen, waarin de meeste huizen inmiddels zijn gerealiseerd. In dit nieuwe gebied worden de komende jaren 120 nieuwe woningen gebouwd. Het gaat om een mix van particulier kavels en sociale huur- en koopwoningen. Uitgangspunt is dat het een duurzame woonwijk wordt met ruimtelijke kwaliteit. Kadastraal perceel sectie M, nummer 874 is ook opgenomen in het bestemmingsplan en betreft de bestaande woning Kanaaldijk-Noord 11 in Lemelerveld.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf vandaag tot en met 30 augustus ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen. U kunt het plan ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden zijn beschikbaar op ro.dalfsen.nl. Inwoners van de gemeente Dalfsen en belanghebbenden kunnen tot en met 30 augustus schriftelijke of mondelinge inspraakreacties indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor het naar voren brengen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt bij mevrouw J. Klink, via het telefoonnummer: (0529) 488 297. In de inspraakreactie moet worden aangegeven op welke onderdelen van het voorontwerpplan de inspraakreactie betrekking heeft.

www.nieuwelanden.nl

Artikel delen: