Rekenkamer: nieuwe wegen veiliger met betere doorstroming

DALFSEN  – ZWOLLE – Rijd je in de ochtendspits vanaf Nieuwleusen richting Zwolle? Dan kom je na de reconstructie van de kruispunten door de provincie sneller aan op je bestemming. Woon je in de lintbebouwing van Wesepe? Dan heb je minder overlast van verkeer, nu de rondweg is aangelegd. En als je in Heeten woont, is de kans op verkeersongevallen kleiner.

 Zomaar wat voorbeelden uit het gisteren verschenen rapport van de Rekenkamer Oost over de kwaliteit van de provinciale wegen.De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke effecten van de aanleg en verbetering van provinciale wegen. In het rapport ‘Bestemming bereikt’ concludeert de kamer dat provinciale wegenprojecten voor minder verkeersongevallen, een betere leefbaarheid en minder files zorgen. Ook blijkt dat de burgers van Overijssel tevreden zijn over de provinciale wegen. Om een beeld te krijgen van de maatschappelijke effecten van grote provinciale wegenprojecten zijn een aantal grote provinciale wegenprojecten in de praktijk onderzocht, namelijk: de N348 rondweg Wesepe, de N332 rondweg Heeten en de N377 reconstructie Lichtmis. De conclusie: door het aanleggen van de rondweg Heeten zijn er minder verkeersongelukken gebeurd, inwoners van Wesepe hebben minder overlast van verkeer en automobilisten komen sneller op hun bestemming als ze vanaf Nieuwleusen richting Zwolle rijden. Uit het onderzoek blijkt dat de maatschappelijke effecten worden verklaard doordat de provincie het probleem en de oplossing helder heeft uitgewerkt. Zo was het voor de dorpen Wesepe en Heeten duidelijk dat er teveel auto’s door de kern reden en dat dit kon worden opgelost door het aanleggen van een rondweg. Een goed geanalyseerd probleem leidt tot een heldere oplossing.

Uit dit onderzoek komen ook aanbevelingen naar voren waarmee de wegen verder kunnen worden verbeterd. Zo wordt geadviseerd de turborotondes op de rondweg Wesepe veiliger te maken. Daarnaast moeten de provinciale doelstellingen scherper worden geformuleerd, zodat duidelijker wordt wat de provincie wil bereiken. Wij adviseren ook de financiële overwegingen van een groot wegenproject aan te geven. Daarbij moet duidelijk zijn welke variant (zoals de locatie van een rondweg) tegen welke kosten de voorkeur krijgt om uitgevoerd te worden. Daarnaast moeten Provinciale Staten meer inzicht krijgen in de effecten van de wegenprojecten die zijn uitgevoerd.

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van beschikbare gegevens over het aantal verkeersongevallen en over het aantal voertuigen. En weggebruikers en bewoners hebben hun mening gegeven over deze wegen. Door middel van een tekstkar langs de weg is aan de weggebruikers gevraagd: bent u blij met deze weg? Zo’n 600 burgers hebben vervolgens een enquête op internet ingevuld.

Artikel delen: