Zorgwonen knuvendijk mogelijk

knuvendijk1.jpg

DALFSEN – LEMELERVELD –  De gemeente Dalfsen wil in principe onder voorwaarden (zoals vermeld onder het kopje ‘Juridische gevolgen/kader’) planologisch meewerken aan het toepassen van het VAB-beleid op het perceel Knuvendijk 1 ten behoeve van realisatie van zorgwonen met dagbesteding.Dat betekend dat belanghebbende eventueel over kan gaan tot aankoop van dit perceel in Lemelerveld.

Artikel delen: