Woensdag start dialoog toekomst gemeente Dalfsen

NIEUWLEUSEN – Herindelen? Samenwerken? Zelfstandig blijven? Die vragen komen aan bod tijdens de maand van de dialoog, die komende woensdag, 21 september, van start gaat in Nieuwleusen. Op basis van het vorige week gepresenteerde rapport wil het gemeentebestuur graag in discussie met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Vragen, die ook aan bod komen zijn: wat is de bestuurskracht van de gemeente Dalfsen? Wat gaat goed, wat kan beter?

In de afgelopen maanden heeft er eigenlijk een soort van openbaar functioneringsgesprek van de gemeente Dalfsen plaatsgevonden. De centrale vraag was: is Dalfsen als zelfstandige gemeente nu en straks in staat de wettelijke (extra) overheidstaken en de zelf geformuleerde ambities goed uit te voeren? Uit het rapport blijkt dat meer dan 80 procent van de inwoners best tevreden is over de algehele toestand in de gemeente Dalfsen. Dus de eigen situatie (wonen en leven), maar ook over hoe het gemeentebestuur presteert. Maar in het rapport staat ook dat de bestuurskracht van Dalfsen moet worden versterkt. Dus om alle opgaven, die vanuit de landelijke overheid op de gemeente afkomen te kunnen realiseren en om alle eigen ambities waar te maken, moet er wel iets gebeuren.

Dialoog

Gemeenteraad en college willen, mede op basis van het rapport, een besluit nemen over de bestuurlijke

toekomst van de gemeente Dalfsen. Bijvoorbeeld: Moeten we beter of anders gaan samenwerken met

partners in de regio? Misschien ambtelijke organisaties laten fuseren? Of moet het zelfs komen tot een

complete fusie/herindeling met andere gemeenten? Maar ook: op welke taakvelden moet het bestuur meer

of andere accenten leggen? Die discussie ligt nog helemaal open en raad en college willen graag met u in

gesprek. De eerste bijeenkomst vindt woensdagavond plaats in ’t Witte Peerd in Nieuwleusen. Aanvang:

20.00 uur. Daarna zijn er nog publieksbijeenkomsten in Dalfsen (28 september, gemeentehuis) en

Lemelerveld (29 september, Hofje van Buisman). Alle bijeenkomsten starten met een inleidende film, waarin het proces van het Bestuurskrachtonderzoek en de belangrijkste uitkomsten worden toegelicht. Vervolgens vindt aan de hand van enkele vragen het gesprek plaats, onder leiding van burgemeester Han Noten.

Besluit over de toekomst

Op basis van de inhoud van het rapport, de conclusies naar aanleiding van de gesprekken met inwoners

en ondernemers, de opvattingen van college en raad worden meegenomen in een notitie, waarin mogelijke

toekomstscenario’s worden beschreven. Het college geeft daarbij ook een voorkeursscenario aan. In 2

november maakt de gemeenteraad een keuze en neemt dus een besluit over de bestuurlijke toekomst van

de gemeente Dalfsen.

Kijk voor meer informatie op www.dalfsen.nl/bestuurskrachtonderzoek

Wie schriftelijk wil reageren, stuur een e-mail dan naar: bestuurskracht@dalfsen.nl

Artikel delen: