Historische gegevens uit Sterrebosch boek Verhaal no.2:

Pater Bernard Schrijver: Heeroom ( geschreven door Anton Schrijver oftewel Anton van de Vosboer.) De Tweede Wereldoorlog, Marie Schrijver-Kievitsbosch, oftewel Marie van de Vosboer.

Op 28 januari 1945 wordt de broer van mijn man Jans: Bernhard tot Priester gewijd in Oud Heverlee vlakbij Leuven in België. Hij draagt aldaar een heilige mis op. Graag had hij de naaste familie daar bij gehad maar dat kon vanwege de oorlog niet. Korte tijd later moet hij daar vluchten omdat het zeer gevaarlijk wordt in de buurt. Hij komt al vluchtend in Frankrijk terecht. Ook hier is het niet rustig. Na vele omzwervingen komt hij uiteindelijk dodelijk vermoeid en onherkenbaar aan in het Sterrebosch in Dalfsen. Moeizaam klopt hij in het donker op de deur. Het is dan februari 1945. Jans is klaar met het melken en zit op de heerd aan tafel met een doos met papieren onder de petroleumlamp. Hij moet binnenkort nog naar Fakkert om een paar rekeningen te betalen voor kippenvoer en veekoeken. Ik ga de hond voeren die vastgebonden is aan de peerdekrubbe vanwege de kou buiten. De luchte is aan. Ik kom op de deel en ik schrik me een ongeluk…..  . Daar zit een vreemde op een zak meel! Het is een zwerver zo te zien: hij ziet er zeer onverzorgd uit…! Wat gek dat de hond niet blaft..!  Een landloper …. en nog wel in de avond! Go, wat ben ik geschrokken. Ik wil terug naar de götte. Heel zachtjes hoor ik een stem: “Benna….. Bernha……”.  “Marie…. ik bin ‘t!”. “Ik bin Bernhard”. Ik schrok overeind: dit kan nooit!. Bernhard zit in België! Hier moet Jans bij komen.
Ik haal Jans op en hij vliegt mij achterna. “Mien God, wie bin ie ” zei Jans. “Ik bin oe breur” zei een zachte stem.” Wat is oe dan toch overkomm’n”, riepen we samen. “Kom gauw naor binn’n; we gaot naor ’n heerd” zegt Jans. Nu komt ook Dieke eraan:’ Wat is d’r toch gebeurd mien jonge”! Wij zijn allemaal sprakeloos en gaan met z’n vieren naar de heerd. Bernhard was onherkenbaar. Hij had ook al in geen dagen eten gehad en hij zag bleek en was ongeschoren. Hij krijgt brood en verse melk. Langzaam komt hij weer een beetje bij en vertelt het een en ander. Gelukkig is hij thuis en we leggen hem in de beddestee. 
Bernhard zoekt een week later contact met Oud Heverlee in België. De kust is weer veilig en hij gaat een paar dagen daarna weer terug. Bron: “HET DALFSER STERREBOSCH EN WIJDE OMGEVING”

Artikel delen: