Wij houden ons Nederlandse cultuurlandschap op de been!

Van 12 tot en met 27 oktober in 11 provincies ruim 250 kilometer rennen voor het behoud van ons Nederlandse cultuurlandschap. Dat doet Arno Willems, directeur Landschapsbeheer Nederland, tijdens de ‘Loop voor Landschap’.

 

Provinciehuis
Op woensdag 12 oktober loopt hij in Overijssel. Om 10.00 uur vertrekt hij vanaf Landgoed De Horte in Dalfsen voor een halve marathon naar het provinciehuis in Zwolle. Daar wordt hij ontvangen door mevrouw W.H. (Hester) Maij, gedeputeerde Landelijk Gebied en Culturele Infrastructuur in Overijssel. Mede namens Landschap Overijssel roept Arno Willems de provincie op om te blijven samenwerken aan de kwaliteit van het Nederlandse cultuurlandschap.

De Horte
Al rennend komt Arno Willems langs een paar mooie voorbeelden van natuur- en landschapsonderhoud in Overijssel. Zo richt Landschap Overijssel zich op het behoud van de cultuurhistorische waarde van Landgoed De Horte, waar vele wandelaars volop van genieten.

Wijthmen
Rond Wijthmen loopt hij langs streekeigen boerderijen en karakteristieke landschapselementen die eigenaren met advies en ondersteuning van Landschap Overijssel in stand houden. Een omgeving ook waar in het voorjaar vele weidevogels te vinden zijn. Dit mede dankzij de vrijwilligers die zich met steun van Landschap Overijssel inzetten voor de bescherming van deze bijzondere vogels.

Berkum
De Struinwaard, een jong natuurgebied in beheer bij Landschap Overijssel, biedt inwoners van Zwolle recreatieve mogelijkheden langs de oevers van de Vecht. Rennend over de dijk van de Vecht komt Arno Willems langs Buitenlanden Langenholte, bekend om z’n grote populatie kievitsbloemen. Een gebied ook waar Landschap Overijssel zich samen met boeren inzet voor het duurzame behoud van het agrarisch cultuurlandschap. Eind punt is het provinciehuis in het centrum van Zwolle waar Arno Willems en Henk Hengeveld, directeur Landschap Overijssel, de gedeputeerde oproepen om samen het prachtige Overijsselse landschap op de been te houden.

Toekomst
In de periode van 2011 en 2016 wil het Rijk fors bezuinigen op natuur en landschap. Taken en verantwoordelijkheden worden bij de provincies gelegd, terwijl er vanuit het Rijk minder budget beschikbaar wordt gesteld. In Overijssel biedt het provinciale coalitieakkoord op de korte termijn ruimte voor eigen investeringen in Groene en Blauwe Diensten, een provinciale regeling gericht op het duurzame beheer van landschapselementen.

Vrijwilligerswerk
Ook voor de ondersteuning van het ‘groene’ vrijwilligerswerk zijn voor een langere periode afspraken gemaakt. Maar wat brengt de toekomst? Is de ondersteuning van vrijwilligers, agrariërs en andere particuliere grondeigenaren in het natuur- en landschapsonderhoud ook op de lange termijn gewaarborgd?

De ‘Loop voor Landschap’ is een dringende oproep om de kwaliteit van ons cultuurlandschap te bewaren.

Artikel delen: