Project Emmertochtsloot van Waterschap Groot Salland afgerond

EMMEN – HOONHORST – Woensdagmiddag 12 oktober 2011 namen directeur Henk Hengeveld van Landschap Overijssel en dagelijks bestuurslid Hans de Jong van het Waterschap Groot Salland de heringerichte Emmertochtsloot officieel in gebruik. Dit gebeurde door het weghalen van een schot voor de eerste doorlaat in de vistrap langs de Poppenallee bij huis De Horte.

Hierna stroomde het water vrij weg en kan de vis zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts zijn weg vinden. Wat er is gebeurd
Op 4 percelen met een totale oppervlakte van 4 ha is waterberging aangelegd. Deze waterberging is nodig om in natte perioden overtollig water te kunnen opslaan en in droge perioden water `op voorraad’ te hebben en om in te spelen op klimaatverandering. Van deze percelen zijn en blijven er 3 in eigendom van Landschap Overijssel. In totaal is er 15.000 m3 grond verzet. Verreweg de meeste grond is in de directe omgeving gebruikt voor het verbeteren van percelen en een klein deel is afgevoerd naar elders.

Vistrappen
Ook zijn bij 3 stuwen in de Emmertochtsloot vistrappen aangelegd. Op 2 locaties is naast de bestaande stuw een type vistrap aangelegd dat bestaat uit aaneengeschakelde kamers (80 x 80 cm), waardoor het water stroomt van het hoge naar het lage deel.

Het peilverschil is ca. 50 cm. Op de derde locatie is een zgn. cascade vispassage aangelegd. Dit type past voortreffelijk in een natuurlijke omgeving. De open comparti-menten zijn slingerend in het landschap opgenomen en afgezet met keien.

De vistrappen hebben een positieve invloed op de visstand en uitbreiding van het paai- en leefgebied van vele vissoorten

WAVE
Het gezamenlijke project Emmertochtsloot van waterschap en Landschap Overijssel maakt deel uit van het Europese samenwerkingsproject WAVE, dat staat voor Water Adaption is Valuable for Everybody. Vrij vertaald: duurzaam omgaan met water is voor iedereen waardevol. Belangrijk doel van dit project is dat Europese partners samenwerken en kennis delen. (Bron: Waterschap Groot Salland)

Waterschap Groot Salland | Dr. van Thienenweg 1 | Postbus 60 | 8000 AB Zwolle | t (038) 455 72 00 | info@wgs.nl

Artikel delen: