Lenthe en Lenhteschool

Lentheschool

DALFSEN – LENTHE – De buurtschap Lenthe  laat zich vinden ten westen van Hoonhorst en ten oosten van de N 35. Nou ja vinden?  Lenthe betekende het ‘eindstation’  van de Twentseweg  in vroegere tijden.
Vroeger betekende de Twentseweg  een belangrijke doorgangsweg vanuit Twente naar Lenthe. 

Zelfs bij krijgsheer Napoleon was deze weg zeer goed bekend!
Er ontstond een Lentheschool bij de Bolderbrug aan de Twentseweg.
     

          

         – de eerste Lentheschool stond bij de Bolderbrug  – 

                                                                             
In 1853 werd het kleine en vervallen schooltje aan de Bolderbrug vervangen door een nieuw ‘schoolgebouw’ aan de Moezenbelt.   Het zou wat centraler liggen,  zo valt te lezen uit de geschriften aangaande  de Geschiedenis van de Lentheschool.   De buurtschap Lenthe is zeer uitgestrekt.
Niet iedereen was daarom blij met deze verplaatsing der school!  Voor o.a. de familie Lubbers was het in ieder geval  een ‘hele’ wandeling’  naar hun nieuw e school.  Want….men ging lopend naar school over onverhade wegen. Anno 2011 is dat echt niet voor te stellen!   

                          
–   Helemaal rechts staat Meester Kampen met links van hem Derkje Lubbers -Derkje Lubbers trouwde later met Gerrit van Keulen, die toen woonde aan Lenthe B 124 nu de Hagenweg nabij de Ganzepannerberug.  Ook dat is Lenthe!  Lenthe bestrijkt dus wel een heel groot gebied. 

Lentheweg
De Lentheweg is genoemd naar de buurtshap Lenthe. In ieder geval wijst deze weg vanuit Heino in oostelijke richting naar de voormalige Lentheschool.  Jammer dat deze Lentheweg (de voormalige Dalfserweg)  geen doorgangsweg meer is richting Dalfsen. De Dalfserweg van toen werd immers betiteld  als  ‘Historische weg’!  Wie weet  wordt er ooit nog eens een fietstunneltje aangelegd onder de N35 door! Dat zou voor Heino een geweldige aanwinst betekenen.  Daar zitten we om te springen!
                                     
Vroegere Dalfserweg. Links nog maalderij Hooglucht nu Garage LindeboomMoezenbelt
De Moezenbelt  ligt nabij de ‘Lentheschool’ .
Voor kinderen een aantrekkelijk oord. Kinderen van de Heinose basisscholen gingen meermalen op schoolreis naar deze wijd en zijd  bekende  Moezenbelt.   Waar ons ‘paard en wagen’  niet allemaal naar toe bracht!
Kampen
Kampen is bij ons wel bekend.
Maar wie kent nog Harm Kampen?
Hij was ‘meester’  aan de Lentheschool.  Harm Kampen kwam uit Oude Pekela.  Zijn eerste echtgenoot –Annechien Boscher –  overleed in de leeftijd van 42 jaar op 14 februari 1912. (overleden in Lenthe)  ‘Meester’  Kampen hertouwde op 8 oktober 1913 met Johanna Jonkman.  Johanna was de dochter van Albert Jonkman en Aaltje Bonsing.  Harm Kampen overleed op 6 april 1945 in de leeftijd van 69 jaar.         

 

– overlijdenskaart Harm Kampen uit 1943 –

Albert Jonkman was ook de Vader van mijn ‘Opoe’ Jansje  Jonkman.
In ‘latere tijden’ was er ook een  Albert Jonkman (Ome Albert),  wethouder van de toenmalige Gemeente Heino. 
 
         

 Albert Jonkman (Ome Albert)

Albert was getrouwd met Gerritje Jonkman de zus van Evert Jonkman (mijn vader) , dus neef en nicht. Dat was vroeger heel gewoon!Alles draaide in die tijd om ‘LENTHE’!

Flip Jonkman
 
 

Artikel delen: