Dit doet het Nederlands Dagblad voor haar lezers

De uitdaging van wandelnetwerken…

Groepswandelingen in Overijssel:
Van kleur naar kleur

Het Reestdal laten we met de eerste lijnwandeling achter ons en gaan zuidwaarts naar het Vechtdal.
Het Vechtdal is in de voorlaatste ijstijd door smeltwater uitgeslepen. Het rivierdal werd in de loop der tijd steeds ondieper door het verstuiven van zand. Zo ontstond een grillig landschap, met afwisselend rivierdalen, uitgestoven vochtige laagten en zandruggen.
Het Vechtdal wordt voorzien van een aaneensluitend wandelnetwerk. Na de oplevering in de gemeente Hardenberg en Ommen nadert de voltooiing van het netwerk in de gemeente Dalfsen.

 

De volgende wandelingen zullen worden gehouden:

Lijnwandeling 1 ‘Van Reestdal naar Vechtdal’ zaterdag 21-01-2012 van Balkbrug naar Ommen, 23 km. (onverhard 37%).
en als rondwandelingen
Wandeling 2: ‘De Vecht in ‘t midden’ vrijdag 17-02-2012 vanuit Ommen, 24 km. (onverhard 50%).
Wandeling 3 ‘Ook de Regge in beeld’ zaterdag 18-02-2012 vanuit Ommen, 23 km. (onverhard 73%).
Wandeling 4: ‘Vechtdalroute’ vrijdag 16-03-2012 vanuit Dalfsen, 19 km. (onverhard 59%).
Wandeling 5: ‘Kastelenpad’ zaterdag 17-03-2012 vanuit Dalfsen, 21 km. (onverhard 71%).

Voor de lijnwandeling verzamelen we vanaf 08:30 uur bij het eindpunt van de wandeling. Vervolgens worden we uiterlijk om 09:00 uur met touringcar naar het beginpunt van de wandeling vervoerd.
De rondwandelingen starten 10:00 uur in Ommen en Dalfsen.
Bij de startpunten van de wandelingen zijn horecagelegenheden geopend en ontvangen we een gratis consumptie.

Als tegemoetkoming in de kosten (o.a. organisatie, vervoer en begeleiding) wordt per persoon een bijdrage gevraagd van € 7,00 per wandeldag.

Je kunt je opgeven door de bon in te vullen en op te sturen of door de gevraagde gegevens te mailen naar vanharten@nd.nl.
De inschrijving sluit 2 weken voordat de wandeling plaatsvindt.

Eventuele overnachting(en) zelf te bespreken: bv. Vrienden op de fiets of informeer via www.vechtdaloverijssel.nl.

De wandelingen worden begeleid door Teus van Harten (inlichtingen op werkdagen 0342-411685 of via vanharten@nd.nl).
Als je inschrijft, ontvang je van het Nederlands Dagblad ongeveer een week voor de wandeling een bevestiging met nadere gegevens.

Bij annulering na verzending van de bevestiging of bij niet aanwezig zijn, brengen wij ter dekking van de gemaakte kosten 50% van de deelnameprijs in rekening.

Met dank aan: Paddy’s Pub (Balkbrug), Café Calluna (Ommen), Hampshire Paping Hotel (Ommen), Wildthout Hotel & Restaurant (Ommen), Restaurant De Hongerige Wolf (Stegeren), Café Restaurant Zalencentrum Harwig (Den Ham), Grand-café Het Oude Station (Dalfsen), Wandeleninbeeld.nl (wandeling 4), Mooirivier Hotel & Congres (Dalfsen), Café-Restaurant Partycentrum Het Boskamp (Dalfsen) en Vechtdal Marketing.

Het Nederlands Dagblad is op geen enkele wijze aansprakelijk voor financiële/materiële schade als gevolg van deelname aan deze wandeldag(en).
 
INSCHRIJFBON

Schrijf mij/ons in voor de wandeling(en) (graag aankruisen):

( )    ( ) lijnwandeling zaterdag 21-01-2012

( ) wandeling 2 vrijdag 17-02-2012   ( ) wandeling 3 zaterdag 18-02-2012

( ) wandeling 4 vrijdag 16-03-2012   ( ) wandeling 5 zaterdag 17-03-2012

Voor-/achternaam 1e persoon:                                                 m/v

Geboortedatum:                  

Voor-/achternaam 2e persoon:                                                 m/v

Geboortedatum:                  

(meer namen en/of adressen: graag op apart vel of met een kopie van de bon)

Straat:                                                                  

Postcode:                   Woonplaats:                                    

Telefoonnummer:                            Mobiel nummer:                   

E-mailadres:                                   

Met eigen vervoer naar verzamelpunt:  ( )ja            ( )nee           
Heeft kennis van EHBO (   e persoon):  ( )ja            ( )nee           

Ik machtig het Nederlands Dagblad éénmalig het bedrag van de wandeling(en) van mijn bankrekening af te schrijven. Ik ben bekend met de regels van het automatisch betalingsverkeer.

Bankrekening:                       

Handtekening:                                   

Stuur deze bon naar: Nederlands Dagblad, Postbus 111, 3770 AC  BARNEVELD of mail de gevraagde gegevens naar vanharten@nd.nl .

 

Artikel delen: