Nieuwleusen Synergie genomineerd voor landelijke duurzaamheidsprijs

DALFSEN – NIEUWLEUSEN – De gemeente Dalfsen is genomineerd voor het beste Duurzaamheidsplan, met het initiatief van Nieuwleusen Synergie. Nieuwleusen Synergie is een initiatiefgroep die voor het dorp Nieuwleusen en omgeving duurzame initiatieven ontwikkelt. Nieuwleusen Synergie wordt ondersteund door de gemeente Dalfsen.

Een deskundige jury onder leiding van Herman Wijffels, oud-voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) en hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit
Utrecht, beoordeelt alle inzendingen. Op 14 december worden de prijzen uitgereikt.

Duurzaamheidsprijs
Het lange-termijn duurzaamheidsstreven zoals dat door de Nederlandse overheid is geformuleerd, is ambitieus. Om de doelstellingen te kunnen realiseren zullen vooral de Nederlandse gemeenten snel in actie moeten komen, niet alleen op basis van één prestigieus duurzaamheidsproject, maar op basis van goed gestructureerde meerjarenplannen, met heldere en meetbare ijkpunten. De initiatiefnemers van deze prijs zijn zich bewust van de belangrijke bijdrage die Nederlandse gemeenten moeten leveren om de landelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren en willen de
gemeenten middels de verkiezing Duurzaamste Gemeente 2011 stimuleren om daadwerkelijke en meetbare bijdragen te leveren aan het milieu. De verkiezing van de Duurzaamste Gemeente 2011 kent drie categorieën:
1. Het Beste Gemeentelijk Beleid op het gebied van duurzaamheid
2. Het Beste Duurzaamheidsproject op het vlak van duurzaamheid binnen een gemeente
3. Het Beste Duurzaamheidsplan op het vlak van duurzaamheid voor een gemeente
In categorie 3 gaat het om concrete plannen op het gebied van duurzaamheid binnen de gemeente. Per categorie inzendingen zijn drie gemeenten genomineerd. Belangrijke criteria voor nominatie waren de innovatiekracht van de gemeente én de toepasbaarheid van het beleid in andere gemeenten.

Voortgang Nieuwleusen Synergie
Circa 90 enthousiaste Nieuwleusenaren hebben al brainstormend de thema’s voor een duurzaam Nieuwleusen gekozen. Er zijn inmiddels 2 werkgroepbijeenkomsten geweest waarbij de thema’s Zelfvoorzienend, Samen naar de toekomst, Technische Duurzaamheid, Daadkracht en Leefbaarheid verder zijn geconcretiseerd. De eerste twee werkgroepbijeenkomsten stonden in het teken van dromen en denken. De thema’s zijn deze avonden uitgewerkt tot bruikbare ideeën die er voor kunnen zorgen dat wij onze omgeving minder gaan belasten en onze gemeenschap op termijn besparingen gaan opleveren. De derde en laatste werkgroepavond was op 7 december en stond in het teken van doen. De werkgroepen hebben op deze avond de plannen voor een duurzaam Nieuwleusen afgerond. Per Thema zijn uit de veelheid aan verzamelde ideeën de meest haalbare uitgewerkt tot een presentabel plan. Op de avond is ook het logo van Nieuwleusen Synergie gepresenteerd. Het logo is gebaseerd op duurzame samenwerking van onze gemeenschap die een beweging genereert en de synergie symboliseert.
Op 20 en 21 januari 2012 worden alle plannen gebundeld en gepresenteerd tijdens een eindconferentie. Daarna zullen de meest haalbare en bruikbare ideeën worden omgezet tot een plan
van aanpak waar de Nieuwleusenaren en het Nieuwleuser bedrijfsleven mee aan de slag kunnen.
Nieuwleusen Synergie is te volgen op www.nieuwleusensynergie.nl. Goede ideeën voor een duurzaam Nieuwleusen kunnen via het reactieformulier op de website versturen.

Artikel delen: