VechtHorst mogelijk in plan Waterfront

Dalfsen – Gemeente Dalfsen, Ontwikkelingscombinatie Waterfront Dalfsen (dochter van VolkerWessels) en Woonstichting VechtHorst zijn elkaar dicht genaderd over de realisatie van 16 appartementen voor VechtHorst in het plan Waterfront in Dalfsen. De woningen worden gerealiseerd in bouwdeel 1, boven de geplande Albert Heijn  upermarkt. Mede door een korting op de grondprijs door de gemeente Dalfsen kunnen de woningen worden gerealiseerd op een huurprijsniveau onder de huursubsidiegrens van € 651,- per maand.

De appartementen krijgen minimaal twee slaapkamers en een eigen parkeerplek in de parkeerkelder onder de supermarkt. Deze week besluit VechtHorst definitief of ze in dit plan zal participeren. Op maandag 19 december neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel van het college van B&W. Met een dergelijke overeenkomst tussen Vechthorst en de Ontwikkelingscombinatie is meer dan 70% van bouwdeel 1 door de ontwikkelaar verkocht. Dat betekent dat als alle contracten definitief zijn uitgewerkt met de bouw van dit bouwdeel wordt gestart.

Voordat kan worden gestart met bouwen, moet eerst de oude Eshuisfabriek worden gesloopt. De gemeente en de Ontwikkelingscombinatie hebben de symbolische start van de  loopwerkzaamheden gepland op 21 december aanstaande. De  sloopperiode neemt ongeveer drie maanden in beslag. In de volgende fase moeten dan kabels en leidingen worden verlegd en wordt het terrein verder bouwrijp gemaakt. De daadwerkelijke start bouw wordt verwacht na de bouwvak 2012. Naar verwachting worden de eerste woningen begin 2014 opgeleverd.

De start van de werkzaamheden markeert de start van de ingrijpende vernieuwing van het centrumgebied van Dalfsen langs de Vecht. In totaal worden in het plan ca. 45 appartementen, ca.29 grondgebonden woningen en ca. 3.000 m2 commerciële ruimten gerealiseerd. Daarnaast wordt de openbare ruimte volledig vernieuwd. Zo komt er een wandelpromenade langs de Vecht en een plein met terrassen en horecavoorzieningen. Waardevolle historische gebouwen als de Witte Villa en de Cichoreifabriek zullen in het plan worden geïntegreerd. De gemeente en de Ontwikkelingscombinatie streven ernaar om in het plan een grote diversiteit aan woningen te realiseren, zowel in de huur- als de koopsector: appartementen, rijwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen.

Artikel delen: