Het is even wennen met die gekleurde deksels in Hoonhorst

HOONHORST – Sommige hebben er nog wat moeite mee ( inclusief mij zelf) wat moet nu waar in. En welke kleur moet nu morgen aan de weg?

Wat houdt Hoonhorst zegt DAG concreet in?

 

■Inzameling van droge en herbruikbare verpakkingen zoals plastic verpakkingen, drankenkartons, blik en kleine elektrische apparaten via een aparte minicontainer. Inzameling 1x per vier weken.
■Gft-inzameling binnen de bebouwde kom én in het buitengebied via minicontainers. De inzameling wordt via het vastrecht verrekend met een vast bedrag dat voor iedereen gelijk is. Inzameling x per twee weken.
■Inzamelen van oud papier en karton via een aparte minicontainer voor alle huishoudens. De opbrengst blijft ten goede komen aan de lokale organisaties. Inzameling 1x per vier weken.
■Restafvalinzameling in de bebouwde kom via ondergrondse verzamelcontainers. De restafvalcontainers worden ingenomen. In het buitengebied (let wel van Hoonhorst) blijft de restafvalcontainer behouden. Inzameling 1x per vier weken. Overigens blijkt uit cijfers van ROVA dat de meeste huishoudens hun restafvalcontainer nu ook circa 1 keer per maand aanbieden. Wat betekenen de verschillende kleuren deksels? De nieuwe containers hebben verschillende kleuren deksels. hier ziet u wat ze betekenen:

* Groene deksel: container voor gft-afval
* Oranje deksel: container voor droge herbruikbare materialen
* Blauw  deksel: container voor oud papier en karton
* Grijze deksel: die is voor het restafval

Artikel delen: