Eerste succes Brave Baasjes Club

DALFSEN – De Brave Baasjes Club in oprichting heeft haar eerste succes al te pakken. In goed overleg met Plaatselijk Belang Dalfsen en Hiawatha was door de gemeente al enige tijd geleden een nieuwe uitlaatplek op Bellingeweer toegezegd, maar dankzij druk vanuit de hondenbelangenvereniging en is die uiteindelijk gerealiseerd. Via het nieuwe veld kunnen honden zelfs in de Vecht zwemmen.

Het terrein wordt aangegeven met paaltjes. Niettemin pleiten hondenbezitters nog steeds voor omrastering zodat ook wandelaars geen overlast ondervinden en de honden de weg niet op kunnen schieten. Ook andere terreinen zoals de Gerner Marke kampen met dat probleem. Binnenkort start de Brave Baasje Club met een eigen website: www.Bravebaasjesclub.nl. Voor nadere informatie kunt u ook bellen met Ria Mutter, 433254 of Janke van Lenteren , 432025.

Artikel delen: