Bleker staat uitrijden mest vanaf 1 februari 2012 toe

Het uitrijden van dierlijke mest op grasland is vanaf 1 februari 2012 toegestaan. Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in een brief aan de Tweede Kamer .

 

Tijdens een overleg in de Tweede Kamer was gevraagd om de aanvangsdatum van 15 februari 2012 twee weken te vervroegen. Wel wijst de staatssecretaris erop dat het verboden blijft om dierlijke meststoffen uit te rijden als de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren, met sneeuw is bedekt of als de bovenste bodemlaag met water is verzadigd.

Documenten en publicaties
Vervroegd uitrijden mest
Brief van staatssecretaris Bleker (EL&I) over het uitrijden van dierlijke mest op grasland. Dit is vanaf 1 februari 2012 …

Kamerstuk | 30-01-2012 | EL&I

 

Artikel delen: