Raadsvergadering over toekomst de Trefkoele

 

DALFSEN – Na een langdurige discussie, waarbij een ingediend amendement uiteindelijk niet ter stemming werd ingebracht omdat het College van B&W zich daar niet in kon vinden, is het voorstel om met de vernieuwbouwplannen van de Trefkoele( daar heb je al een s eerder een stukje over gemaakt) de tweede fase in te gaan, goedgekeurd. Wel heeft de wethouder, Goldsteen, toegezegd om medio augustus /september met een rapportage te komen waarbij duidelijk wordt welke partijen een intentieverklaring willen tekenen om aan het kulturhus deel te nemen.

Tevens wil de Raad dan van de wethouder horen of er ook echt sprake is van een Kulturhus met een grote K: het moet meer zijn dan een sporthal met een aangebouwde bibliotheek.

 

Wethouder Goldsteen toont rechte rug!

Het was overigens een heel spannende vergadering: op een verkapte manier werd met de portefeuille gezwaaid. Dat zette de discussie uitermate scherp waardoor er een heldere keuze gemaakt moest worden.

Aan het slot van een lange en soms scherpe discussie was er vanuit de Raad, ondanks een aantal bezwaren, toch grote waardering en enthousiasme om voor deze ambitieuze plannen om de Trefkoele tot een bruisend hart van Dalfsen te maken.

 Van een inzender.

Volgende fase Trefkoele kan beginnen. Raad heeft ingestemd met visie college. Nu echt spijkers met koppen, naar geest amendement van raad, aldus een twitterbericht, hieronder volgen er meer:

Maurits von Martels:
Toekomstige gebruikers Trefkoele moeten voor succesverhaal gaan zorgen. Alleen dan komt Kulturhus gedachte tot zijn recht.

Janine Schiphorst:
Overleg over de Trefkoele om eruit te komen. Raad Dalfsen heeft zorgen en geeft kaders mee.

 

 

 

Artikel delen: