‘Stages bij de boer’

DALFSEN – De agrarische sector heeft met veel veranderingen van doen. Dat is niet nieuw. Vanuit het verleden heeft zij steeds de rol gehad om voedsel te produceren. Langzamerhand is de situatie verschoven naar een groter (mede-) gebruik van gronden door andere partijen. Daarbij worden steeds meer eisen gesteld vanuit de markt en de maatschappij, waar het de productie en afzet van agrarische producten betreft.

 

Ook de wereldmarkt heeft daarbij haar invloed. Het moderne agrarische bedrijf heeft daarom, naast de zorg voor haar primaire productietaak, een breed palet van aandachtspunten die in de bedrijfsvoering een plaats moeten krijgen. Hoe breed dat palet is, is soms niet altijd inzichtelijk voor de partijen die ook van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering.

De gemeente Dalfsen zit midden in het proces van de uitwerking Structuurvisie Buitengebied Dalfsen. Deze structuurvisie is daarna leidend voor de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Voor de agrarische ondernemers  is dit nieuwe bestemmingsplan van groot belang voor hun toekomst mogelijkheden. Het geeft de kaders aan van de mogelijkheden die op gemeentelijk niveau aan de ondernemer wordt geboden.
 
LTO Noord afdeling Dalfsen wil daarom de beleidsverantwoordelijken van onze gemeente Dalfsen de mogelijkheid bieden om bij agrarische ondernemer op stage te gaan. Op deze wijze kunt U met de opgedane kennis tot een wel overwogen besluit komen. Een besluit waar de gemeente en de agrarische sector de komende jaren mee vooruit kunnen.

Wij zijn voornemens om in week 4 en 5 in januari deze stages bij de boer te organiseren. We willen dit organiseren voor burgemeester en wethouders,  de raadsleden en ambtenaren van de gemeente Dalfsen. Daarbij wordt er, tijdens één dagdeel,  meegelopen met de dagelijkse werkzaamheden waarbij het gesprek vanuit die werkzaamheden vanzelf op de bredere achterliggende zaken terecht komt.

Vier bedrijven hebben zich aangemeld om u te ontvangen. Mocht er behoefte zijn om een ander soort bedrijf te willen bezoeken of U in een ander gedeelte van onze gemeente wilt meelopen, laat het ons weten. Uw keuze voor een bedrijf en dagdeel van uw voorkeur kunt u door geven aan Karin Langenkamp-Niens, tevens zullen we binnenkort contact met u opnemen.

Secretaris: Karin Langenkamp-Niens

 

De vier bedrijven zijn;
Familie de Vos:
Wij ,familie de Vos ontvangen u graag op ons erf.
We runnen een melkveehouderij waar het melken plaats vindt door melkrobots.
Daarnaast hebben wij een minicamping, we bieden de burger de gelegenheid om een kijkje in de keuken van een modern melkveebedrijf te nemen.
Vanuit de 2de bedrijfswoning wordt door de zorgboerderij “the Ranch”dagelijks trainings activiteiten georganiseerd met jongeren.
Voor het onderdeel  “educatie” zijn we nog zoekende om daar passende invulling aan te geven.  
 voor meer info; www.oponsboerenerf.nl

Familie Wennemars:
Melkveebedrijf Wennemars is gelegen aan de rand van een actieve bruisende gemeenschap Oudleusen. Dit is een unieke situatie die mede door stand is gekomen door DJ Wennemars senior die altijd heeft gepleit voor de ontwikkeling van Oudleusen. Het dorp is naar de boerderij toegegroeid wat wij nog altijd niet als bezwaar zien, maar als kans.
Melkveebedrijf Wennemars  is de laatste jaren hard gegroeid in het aantal dieren, gebouwen en takken. Al deze ontwikkelingen willen we graag duurzaam doen. Onze uitdaging is om duurzame landbouw uit te oefenen op deze unieke locatie waarbij de combinatie tussen omgeving, milieu, dierwelzijn en economisch perspectief in balans zijn. Zo hopen we het bedrijf weer over te kunnen doen aan de volgende generatie.
Graag willen wij u laten zien waar bij mee bezig zijn, hoe wij dat beleven en hoe we goed kunnen samenwerken. Graag discussiëren wij met u over een duurzame toekomst!
U bent van Harte Welkom!

Familie van der Vegt:
“Dick, Cheriette en Bert van der Vegt hebben aan de Vossersteeg een varkensbedrijf.
Er worden 300 fokzeugen gehouden met daarbij ongeveer 1500 biggen en 2100 vleesvarkens.
Op dit bedrijf is veel aandacht voor het welzijn van de dieren en voor het milieu. Zo werd al in 1997 de eerste luchtwasser van Nederland gebouwd.
Sinds 2004 kent dit bedrijf een zorgtak, op de zorgboerderij kunnen voornamelijk kinderen met een (meestal sociale) beperking  terecht voor dagopvang of logeren.
Verder vindt al een aantal jaren MBO-praktijkonderwijs plaats en worden er onderzoeken uitgevoerd in nauwe samenwerking met Livestock Research van Wageningen Universiteit.
Het vlees afkomstig van dit bedrijf wordt verkocht met een ‘ster’ van de Dierenbescherming onder het keurmerk: “Beter Leven.”

Familie Noordman:
De familie Noordman runt in Lemelerveld een zeugenbedrijf met 400 zeugen, en een vleesvarkensbedrijf  met 4000 vleesvarkens en1800 speenbiggen. Elke boer is anders. Elke boer heeft zijn eigen visie op de varkenshouderij. En elke boer heeft zijn eigen persoonlijke omstandigheden. Wij hebben bewust gekozen voor een serrestal. Een innovatieve, duurzame en maatschappelijk aanvaardbare stal.
We produceren voor : Het beter Leven Keurmerk. Dat betekend dat wij het welzijn van het dier heel belangrijk vinden.
We zijn vorig jaar gestart met mbo – praktijkonderwijs. Wij willen graag uitdragen dat het boerenleven veranderd , maar nog steeds mooi en belangrijk is.
We zouden het fijn vinden U ons bedrijf te laten zien.
Met vriendelijke groet   Herbert en Anne-Marie Noordman

Nog 2 data waarop collegeleden op ‘Stage bij de Boer’  gaan.
De eerste is morgen alweer.

Woensdag 1 februari Wethouder Goldsteen naar familie Noordman, Haarweg 22

Vrijdag 10 februari Wethouder Agricola naar familie Wennemars, Muldersstraat 2

 

Artikel delen: