Een rondje nieuwbouw in Dalfsen

De verwachting is dat de Gerner Marke eind volgend jaar volgebouwd is. Alle kavels zijn uitgegeven, behalve direct langs het Slingerlaantje. Hier zijn nog 9 vrijstaande kavels beschikbaar. Door de terugvallende huizenmarkt is de verkoop hiervan niet gegaan zoals verwacht. Het college heeft daarom besloten om de prijs per vierkante meter te verlagen naar € 275,-.

De volgende nieuwbouw, Ooster Dalfsen genaamd, laat nog even op zich wachten. De gemeente Dalfsen is al druk bezig met grondwerving in het gebied ten oosten van het Slingerlaantje, maar er moet nog heel wat teken- en vergunningswerk verricht worden voordat de eerste steen gelegd kan worden. Op zijn aller vroegst kan er in 2014 de eerste kavels uitgegeven worden, maar de gemeente houdt er dringend rekening mee dat dit later gaat gebeuren.

Hoe moet dat verder in de tussentijd? Geen (woning)nood! Er zijn op dit moment zeer veel projecten in het dorp zelf gaande. Zogenoemde inbreidingslocaties.

 

Waterfront

Het Eshuis pand is al gesloopt. Dit is de eerste zichtbare aanzet geweest voor het ontwikkelen van het Waterfront. De bloemenwinkel Anne Moon zal verhuizen naar het Kerkplein. Hierna kan deze oude winkel ook gesloopt worden, om een betere doorgang te maken voor de aanvoer van de nieuwe AH. Dit jaar nog zal het lage gedeelte van het oude gemeentehuis, alsmede de oude atoomkelder hieronder gesloopt worden. Na het benodigde kabelwerk in de grond kan er begonnen worden met de eerste fase van de nieuwbouw van Waterfront. In totaal komen hier 70-75 woningen erbij. Dit variërend van grondgebonden woningen tot appartementen. Afhankelijk van de woningmarkt zullen de volgende fases van het Waterfront uitgegeven worden in de periode 2013-2015.

Pniël

Het oude kerkje, de kantoren naast en achter Pniël en de oude kosterwoning maken deel uit van het Pniël project. Op dit moment zijn Rozengaerde en Vechthorst in overleg om hier 32 wooneenheden te ontwikkelen voor senioren. Er moet nog overeenstemming komen over de definitieve invulling.

Pleyendal kerk

De voormalige kerk aan het Pleyendal wordt op dit moment omgebouwd tot 12 appartementen. Vechthorst heeft de ontwikkeling van deze locatie in beheer. Verwacht wordt dat in de loop van volgend jaar de nieuwe huurders hier in kunnen trekken.

Kleine Veer & de Schakel

De basisscholen de Schakel en het Kleine Veer zijn samen gegaan in 1 nieuwe basisschool; Christelijke basisschool de Spiegel. Op de oude locatie van het Kleine Veer komt geen nieuwe school. De onderwijsbestemming van dit perceel wordt onttrokken. De ontwikkeling van deze locatie is in handen van de gemeente. Deze gaat hier eerst activiteiten/verenigingen onderbrengen welke tijdens de vernieuwbouw van de Trefkoele ergens anders onder gebracht moeten worden. Hoe de ontwikkeling van dit perceel er na die tijd er uit ziet, kan de gemeente nog niet zeggen. Daar is het nog te vroeg voor.

De nieuwbouw van de Spiegel is opgeschoven naar de Pastoriestraat. Hierdoor is er aan de kant van de begraafplaats ruimte vrij gekomen. In eerste instantie wil de gemeente hier 2 kavels uitgeven voor vrijstaande woningen. 1 met een ontsluiting aan de van Ittursumstraat en 1 aan de Brethouwerstraat. Er bestaat de mogelijkheid om hier 3 vrijstaande kavels te maken, dit heeft niet de voorkeur, maar mocht dit gebeuren dan komt er 1 extra aan de Brethouwerstraat.

Welkoop locatie

Dit terrein staat al 10 jaar leeg en staat ook bekend als een langdurig project waar maar geen overeenstemming bereikt kan worden met de gemeente, projectontwikkelaar en omwonenden. In het begin was het in handen van een ontwikkelaar, deze plannen zijn dus niet van de grond gekomen. De gemeente heeft de regie weer in eigen handen genomen en er is nieuws! Vanaf morgen ligt het bestemmingsplan voor zes weken ter inzage. Het gaat om 7 split level woningen en 3 patio woningen op de voormalige Welkoop locatie en Vechtdijk 15. Het lijkt er nu op dat hier daadwerkelijk schot in de zaak komt.

Koesteeg

Met dezelfde reden als de nog niet verkochte vrijstaande kavels op de Gerner Marke, blijft de locatie langs de Koesteeg, tegenover de Natuurboederij, ook onbebouwd. Alle vergunningen zijn rond om hier 4 vrijstaande woningen te bouwen. Er kan bij wijze van spreken morgen gebouwd worden, echter door de tegenvallende woningmarkt blijven deze kavels ook onverkocht. Voor de 4 woningen komt er 1 aansluiting op de Koesteeg. De verkoop is in handen van een projectontwikkelaar.

Wapen van Dalfsen

Na de uitslaande brand op 9 september is dit wel de meest besproken inbreidingslocatie van het dorp. 1 dezer dagen zal het gehele pand gesloopt worden. Het eerste plan was om hier 12 appartementen te realiseren. Dit kwam niet van de grond. Nu komen hier 7 starterswoningen, ontwikkeld door bouwbedrijf van Pijkeren uit Dalfsen. Waarschijnlijk wordt er dit jaar nog begonnen met de bouw, de verkoop is al gestart!

Gymzaal

De gymzaal aan de Molendijk verliest zijn functie na de vernieuwbouw van de Trefkoele. Over de invulling van dit gebied bij de entree van het centrum is nog niks over bekend.

Artikel delen: