Stickewallen, sterrenbossen en rabatten, kent u ze nog?

DALFSEN – Voor veel mensen zal deze benaming weinig zeggen, hoewel ze vrij veel voorkomen ook in de gemeente Dalfsen. Sterrenbossen kwamen in de vorige eeuwen op diverse plaatsen voor op landgoederen in de gemeente Dalfsen, zowel bij Huize Vechterweerd, Mataram, Den Berg, Zandwijk, maar de grootste welke nog vrijwel in tact is ligt in het Sterrenbosch. 12 wegen die uitkomen op een verzamelpunt, met in het midden een heuvel, bedoeld voor de jacht.

 

Dit sterrenbos waarvan een deel het kampeer terrein betreft is nog deels intact, maar zou eigenlijk zijn historisch aanzicht terugverdienen. Zie bijgaande kaart van 1832.
Het bijzondere van dit sterrenbos is dat het gelegen is tussen 2 stickewallen.

Deze wallen zijn ontstaan in de 17e eeuw toen het bosgebied aan de linkerzijde van de Sterrenbosweg, tot aan het gebied van Dalmsholte, nog bestond uit stuifzand en mogelijk wat heide. Het bos is pas geplant en ontstaan in de 19e eeuw. Dit stuifzand was een gevaar voor de landbouw in meer westelijke richting. Door de eigenaars van Den Aalshorst is in die periode besloten deze wallen met behulp van alle boeren in de omgeving aan te leggen en wel door besticking. Hoewel dit niet altijd op vrijwillige bases ging, boeren werden verplicht hierbij te helpen. Jaren achter elkaar werden op deze plaats stokken en takken, zg sticken, in de grond gestoken om stuifzand tegen te houden. Telkens steeds hoger op, zodanig dat het zand niet verder kon, totdat de huidige hoogte variërend tot plaatselijk 4 meter werd bereikt. Tussen deze wallen werd het sterrenbos aangelegd. Zie foto’s van de stickewal uit het Sterrenbosch.

Rabatten, zijn ontstaan met het ontginnen van de lager gelegen en waterrijke gronden. Er werden handmatig sloten gegraven op korte afstand van elkaar. Op de daarna hoger gelegen delen tussen die sloten werd het bos ingeplant. Op diverse plaatsen in Dalfsen tref je nog rabatten aan, oa in Milligen en op de Horte. Zo herbergt de natuur mooie oude elementen waar menigeen langs heen kijkt.

 

Artikel delen: