De Potstal in Hoonhorst: HOONHORST LET OP UW SAECK!!

HOONHORST – Krijgt men een Hoonhorster te spreken over de voormalige R.K. Kerk uit 1858, dan zullen negen van de tien mensen antwoorden: ”Het is toch zonde dat deze kerk is gesloopt; als die er nu nog had gestaan, dan was dit zeker niet gebeurd! Er is de laatste jaren gelukkig een ommekeer waarneembaar in het denken: Functioneel bewaren in plaats van rigoureus slopen! Resultaat: een schitterende renovatie van molen en molenhuis uit 1862. De Hoonhorster is met recht en zichtbaar trots op dit erfgoed!

Maar er staat in Hoonhorst een nog veel ouder gebouw dan de vorige kerk en de molen. En wederom is het stil in Hoonhorst: net zo stil als vóór de sloop van de kerk! We laten het opnieuw gebeuren: De Potstal, het oudste pand van Hoonhorst zal gesloopt worden!!Het vraagt extra inzet en creativiteit van een architect om historisch behoud en functionaliteit te verenigen. Dit kan alléén als de inwoners van Hoonhorst in al haar belanghebbende geledingen: adviseurs, besturen, commissies en verenigingen, tijdig dit probleem onderkennen en hier iets mee doen. Dan zal de Hoonhorster over enige tijd net zo trots zal zijn op dit eeuwenoude  erfgoed, als op de molen en het molenhuis. Gebeurt dit niet, dan zul je over enige tijd horen: ”Het is toch zonde dat oude  potstal gesloopt is:  als die er nu nog had gestaan, dan was dit zeker niet gebeurd”.

De Potstal was een boerderij waar de koeien op een laagte stonden op de deel. In de winter werd deze stal nooit uitgemest, doch afgedekt met heideplaggen (schadden) of grasplaggen uit het lage gedeelte van de Zwarteweg maar ook uit de omgeving van de Vechtsteeg. Tegen het einde van de winter was de mestlaag zo dik dat de koeien soms met de rug tegen de hilde stonden. Dan werd alle mest uitgereden en op het land verspreid. Doordat dit jaar in jaar uit zo ging, werden deze akkers (esakkers genaamd) tot wel een halve meter  hoger. Aan de Dammans Es, de Koelmanstraat en de Oude Vechtsteeg zijn voorbeelden hiervan te vinden.

Ingezonden door een kijker die zich hier verschrikkelijk veel zorgen maakt en graag een ieder hier graag op wil wijzen!

Artikel delen: