Laaggeletterdheid ook in Dalfsen

DALFSEN – In Dalfsen zijn ongeveer 2600 inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij zijn laaggeletterd. Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk dat iedereen mee
kan doen in de maatschappij en wil laaggeletterdheid aanpakken. Door het instellen van een werkgroep Aanpak Laaggeletterdheid is de eerste stap genomen. Gemeenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid omdat zij, naast lokale overheid, ook publieke werkgever, uitvoerder van de sociale zekerheid en opdrachtgever van de volwasseneneducatie zijn.

De aanpak van laaggeletterdheid vindt het college belangrijk. Iedereen moet immers op een volwaardige manier mee kunnen doen aan onze samenleving. Het wegnemen, of op zijn minst het verminderen van de laaggeletterdheid levert daar een belangrijke bijdrage aan. Overigens heeft wel meer dan 50% van de laaggeletterden een baan. Als laaggeletterde ben je onvoldoende toegerust voor de eisen die de huidige kenniseconomie stelt. Bovendien is laaggeletterdheid een bron van sociale uitsluiting. Wethouder Maurits von Martels: “Het is misschien een ongemakkelijke waarheid om te moeten constateren hoe groot het probleem is. Des te meer een reden om er meer en blijvend aandacht aan te besteden”.

Inmiddels is de werkgroep Aanpak Laaggeletterdheid Dalfsen actief. Naast de professionele organisaties, zoals de bibliotheek, het welzijnswerk en de ROC Landstede en Deltion zijn ook vrijwilligers actief in deze werkgroep. De werkgroep wordt ondersteund door de Stichting Taal voor het Leven. Voor 2013 heeft de werkgroep een aantal doelen. Zo streeft de werkgroep ernaar dat eind 2013 minimaal 32 cursisten een training volgen om hun laaggeletterdheid aan te pakken, zijn er minimaal 10 laaggeletterden die via een coachingstraject werken aan hun taalvaardigheid en zijn er minimaal 5 vrijwilligers die deze coachingstrajecten kunnen begeleiden. Er worden cursussen lezen, schrijven en rekenen gegeven op maandagavond van 19.00 tot 22.00 uur in het Beatrixgebouw in Dalfsen. Cursisten leren ook werken met de computer. Aanmelden kan bij Jannet Enoch, telefoon 088 – 850 8800.

Artikel delen: