Rechterense dijk: 60 KM per uur

DALFSEN – Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het van plan is om een maximumsnelheid van 60 km/uur in te stellen op het gedeelte van de Rechterensedijk tussen de bocht en de aansluiting Rechterensedijk/ Tolhuisweg/Dalmsholterweg. Hiertoe zullen de verkeersborden zone 60 en einde zone 60 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, worden verplaatst van de aansluiting Tolhuisweg naar de bocht in de Rechterensedijk en zullen dezelfde borden bij de aansluiting Dalmsholterweg worden geplaatst. Het instellen van 60 km/uur leidt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het gebied (art. 2 WVW).

 

Artikel delen: