Actualisering en digitalisering bestemmingsplannen

Dalfsen voldoet aan wettelijke verplichting

DALFSEN – Dalfsen voldoet aan de wettelijke verplichting om alle bestemmingsplannen geactualiseerd en gedigitaliseerd te hebben. De wettelijke termijn om alle plannen uiterlijk 1 juli 2013 geactualiseerd, gedigitaliseerd en door de gemeenteraad vastgesteld te hebben is daarmee een feit voor Dalfsen. Dalfsen heeft alle procedures afgerond en het college is daarmee zeer content.

Wethouder Klaas Agricola: “We hebben hard gewerkt om de wettelijke termijn te halen. Een compliment voor de ambtelijke organisatie is hier op zijn plaats, want het was een behoorlijke klus.”

Voordelen

Het actualiseren en digitaliseren van bestemmingsplannen heeft een groot aantal voordelen. Zo beschikt de gemeente over actuele en digitale ruimtelijke plannen. Er is een overzichtelijk en beheersbaar aantal bestemmingsplannen (totaal 8). Dit aantal wordt in de toekomst misschien nog teruggebracht tot 1 plan voor alle kernen en 1 plan voor het buitengebied. Voor de actualisatie was sprake van 145 bestemmingsplannen Plannen met allemaal verschillende regels en gemaakt door verschillende stedenbouwkundige bureaus of door de gemeente zelf. Nu is er eenduidigheid in planopzet zowel wat betreft toelichting, planregels als plankaart. De ruimtelijke plannen zijn goed te raadplegen, zowel voor intern gebruik als externe belangstellenden. Daarnaast kan er efficiënter gewerkt worden en is het gevaar van misverstanden bij de raadpleging van ruimtelijke plannen aanzienlijk teruggebracht door de eenduidige informatie.

Inwoners kunnen nu sneller gevraagde informatie krijgen.

Inwoners kunnen ook zelf via internet (www.ruimtelijkeplannen.nl) ruimtelijke plannen inzien en gegevens downloaden. De actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen is met de vaststelling door de raad in juni 2013 van het bestemmingsplan recreatieterreinen en –woningen nu volledig en voor de wettelijke termijn van 1 juli afgerond. Het totale project heeft bijna 10 jaar geduurd. Door de digitalisering blijft de gemeente nu ook een overzichtelijk beeld houden van alle ruimtelijke procedures die plaatsvinden binnen de wettelijke herzieningstermijn van 10 jaar. Het is wel belangrijk om een goede planning te hebben van de ruimtelijke plannen die moeten worden geactualiseerd.
Deze planning is nu al gemaakt tot en met het jaar 2023.

Artikel delen: