Uitvoering aanpassingen Rechterensedijk

DALFSEN – Vanaf donderdag 19 september tot en met zaterdagavond 28 september worden de werkzaamheden voor het veilig maken van de Rechterensedijk, deel bocht tot kasteel, uitgevoerd door de aannemer NTP INFRA BV. De weg is dan vanaf de Stationsweg tot de Dalmsholterweg afgesloten voor alle verkeer. Het fietspad blijft vrij voor de fietsers.


Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt, het zagen en
verwijderen van asfaltranden, het aanbrengen van grasbetonstenen in de berm, het aanbrengen van
dimbare LED verlichting, het aanbrengen van akoestische belijning en het aanbrengen van houten
geleiderails (“vangrails”). De weg wordt tijdens de uitvoering volledig afgesloten. Uitvoering in dele
n ofmet behulp van verkeerslichten is niet mogelijk omdat daar onvoldoende ruimte voor is.
Uitvoering
De ruimte op de Rechterensedijk is beperkt. Daarom kunnen de werkzaamheden niet “in het verkeer”worden uitgevoerd. Verkeerslichten die het verkeer om en om doorlaten, zijn in strijd met de ruimte voor veilig werken. Ook zorgt zo’n regeling voor een langere hinderperiode met constante wachtrijen die, bij grote voertuigen, tot blokkades kan leiden. Wij hebben geprobeerd de uitvoeringstijd minimaal te laten zijn. Hiervoor is voor de aannemer een fictieve bonus op de inschrijfsom in het vooruitzicht gesteld voor iedere dag dat hij eerder klaar is dan gepland. Het werk was geraamd op vijftien werkdagen. Door deze manier van inschrijven is de afsluittijd teruggebracht tot zeven werkdagen. We betalen meer voor de uitvoering van het werk, maar hebben een winst van zes dagen. Gezien de maatschappelijke impact van de afsluiting vinden wij dit een verantwoorde uitgave. Bij het bepalen van de begindatum is rekening gehouden met hetrecreatiehoogseizoen, het evenement ‘Proef Dalfsen’ in het weekend van 14 september en de verwachte planning rond het hakselen van de maïs. De werkzaam heden beginnen op donderdag 19 september en zijn klaar op zaterdagavond 28 september. Onverwachte tegenslagen daargelaten. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma NTP I NFRA B.V.
Vooraankondiging
Er zijn voorwaarschuwingsborden geplaatst in de periode voor de start van de werkzaamheden.
Weggebruikers weten daardoor op tijd dat ze de tweede helft van september hun route moeten
aanpassen. Verder is de afsluiting opgenomen op de sitewww.bereikbaar.overijssel.nl.
Omleidingen
De omleidingen met de diverse onderborden zijn ook te zien op de gemeentelijke site onder Projecten – Rechterensedijk. Verkeer richting Ommen en Vilsteren wordt via de N340 geleid. Het verkeer richting Lemelerveld wordt via Heino geleid. Tussenliggende wegen zijn ongeschikt als omleidingsroute omdat dit (gedeeltelijk) zandwegen zijn. Illegaal gebruik van het fietspad door ander verkeer is levensgevaarlijk. De politie zal hierop toezien en zo nodig handhavend optreden.
Maatregelen lijndienst Syntus

Het station van Dalfsen is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar vanuit Lemelerveld (lijn 162).
In plaats hiervan rijdt Syntus vanuit Lemelerveld naar het station in Ommen. Dit past binnen de huidige dienstregeling vanuit Lemelerveld. De aansluiting op de trein richting Hardenberg blijft bestaan. Aansluiting richting Zwolle loopt die week een vertraging op van een half uur.
Subsidies
Het werk wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie Overijssel.

Artikel delen: