Besturen waterschappen stemmen in met nieuw zelfstandig laboratorium

Vanaf 1 januari 2014 ontstaat er een nieuw waterschapslaboratorium. Dit laboratorium is ook juridisch zelfstandig. De deelnemende waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Zuiderzeeland , Vallei en Veluwe, Regge en Dinkel*, Velt en Vecht* (*per 1.1 2014 gaan de twee laatst genoemde verder als Waterschap Vechtstromen) voor een gelijk deel eigenaar zijn.De naam van het nieuwe waterschapslab is nog onbekend. In oktober zal hierin een keuze worden gemaakt. Als hoofdlocatie is Zwolle aan de Loggerweg gekozen, op termijn is hier circa 50 fte werkzaam.

 

Het voeren van één laboratorium levert een toekomstbestendige nieuwe organisatie op waarvan de waterschappen samen eigenaar zijn en waarover zij samen zeggenschap hebben. Het lab staat dichtbij de hoofdtaken van het waterschap en staat voor hoge kwaliteit en lage kosten. Door de korte lijnen kan er snel geschakeld worden tussen de opdrachtgevers aan de zijde van het waterschap en het laboratorium als opdrachtnemer.

 

Nu alle waterschapsbesturen positief hebben besloten, zal de laatste bestuurlijke stap door provincie Overijssel worden gezet. Gedeputeerde Staten geeft naar aller waarschijnlijkheid half december toestemming voor deze nieuwe gemeenschappelijke regeling. Ondertussen bereiden de ambtelijke organisaties deze nieuwe vergaande samenwerking verder voor.

 

 

 

 

* Vanaf 1 januari 2014 fuseren de waterschappen Regge & Dinkel en Velt en Vecht en gaan samen verder als waterschap Vechtstromen. Vanaf deze datum heeft het nieuwe laboratorium 6 waters¬¬¬¬¬¬chappen als eigenaar.

 

Artikel delen: