Gerner Marke “vol”, in 2015 nieuwe nieuwbouw

Gerner Marke “vol”, in 2015 nieuwe nieuwbouw

De nieuwbouw kavels op de Gerner Marke zijn bijna allemaal verkocht. De laatste kavels welke nog te koop zijn is aan de rand van het Slingerlaantje, de grote vrijstaande kavels. Alhoewel hiervan onlangs 1 verkocht is, blijven er nog 6 resterende kavels per direct beschikbaar. Er wordt wel belangstelling getoond voor deze kavels, maar de verkoop hiervan gaat nog moeizaam.

De volgende nieuwbouw zal ten oosten van het Slingerlaantje en de Koekoeksteeg ontwikkeld worden. Op dit moment zijn de gronden al in het bezit van de gemeente en wordt er gewerkt aan het verkavelingsplan. De planning is dat er in 2015 de eerste bouwkavels uitgegeven kunnen worden. Ondertussen bied Dalfsen voldoende nieuwbouw mogelijkheden op inbreidingslocaties. Zie hiervoor eerder geplaatst artikel. Deze moet nog uitgewerkt worden en is daarom niet beschikbaar. Dit gebied kenmerkt zich als een relatief open weidegebied met in de noordwesthoek een klein bosgebied. Het gebied wordt doorsneden door de Gerner Es. Aan de noordkant van het gebied ligt het verblijfsrecreatieve complex De Gerner. Aan de westkant ligt het sportpark en het gebied ‘Slingerlaantje’, waar in een bosgebied enkele woningen zijn gesitueerd. De Oosterdalfsersteeg met haar laanbeplanting zal de natuurlijke grens van het dorp vormen. De landschapswaarde van het gebied is neutraal en het gebied vormt eigenlijk door de natuurlijke en landschappelijke begrenzing een ruimtelijke eenheid met het dorp Dalfsen. Het sportpark vormt wel een fysieke en gevoelsmatige scheiding tussen het bestaande dorp en dit gebied.

Binnen het gebied liggen een tweetal agrarische bedrijven. In het aangrenzende gebied liggen geen bedrijven met een hindercontour. In principe kan het gebied worden aangewend voor toekomstige woningbouw. Bebouwing van het gebied brengt evenwicht in de opbouw van het dorp en de natuurlijke begrenzing van het dorp wordt niet overschreden. Aangezien de centrumvoorzieningen van het dorp niet centraal in het dorp zijn gelegen maar aan de zuidkant nabij de Vecht betekent dit wel dat er een grotere afstand is tot het centrum (maximaal 2 km). De afstand tot de voorzieningenzone bedraagt 1-1,5 km.

Foto's 2
Gerner Marke “vol”, in 2015 nieuwe nieuwbouw
Artikel delen: