Verkiezing gemeenteraad

DALFSEN – Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren op woensdag 3 maart 2010. De volgende verkiezingen stonden gepland voor woensdag 5 maart 2014. Omdat dit samenvalt met Aswoensdag, vinden deze verkiezingen op een andere dag plaats: namelijk op 19 maart, ook in Dalfsen, dat kan je nu al vast in je agenda zetten!

Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) bij de gemeenteraads-verkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers. Zij moeten: achttien jaar of ouder zijn; niet uitgesloten zijn van het kiesrecht; volgens de gemeentelijke basisadministratie op de dag van kandidaatstelling in een Nederlandse gemeente wonen.

Stembureaus

De stembureaus zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Alleen bijzondere stembureaus kunnen eerder open gaan; ze sluiten altijd uiterlijk om 21.00 uur.

Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen, dienen zich te identificeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar zijn verlopen.

Volmacht

Kiezers kunnen iemand anders machtigen die op de dag van stemming voor hen stemt: dit heet stemmen bij volmacht.

Maar het allerbelangrijkste: zorg dat u deze dag in ieder geval gaat stemmen!!Waar ook in Dalfsen.

Artikel delen: