Groene geul Vechterweerd officieel van start

Groene geul Vechterweerd officieel van start

VECHTERWEERD – Op donderdag 6 maart werd het officiële startsein gegeven aan het graafwerk van de Groene geul Vechterweerd. Het is één van de vele projecten langs de Vecht van Zwolle tot de Duitse grens om de Vecht om te vormen tot een veilige, aantrekkelijke, halfnatuurlijke laaglandrivier.Er wordt een grondlaag van maximaal 1 meter afgegraven. Bij een waterstand vanaf 1.30 meter boven NAP stroomt het water de groene geul in. Dit ontlast de stuw bij Vechterweerd. De verwachting is dat de geul tussen de tien en twintig dagen per jaar onder water staat. Dus veelal niet. Vandaar de benaming ‘groene geul’.

 

Ruimte voor de Vecht

Het project valt onder het provinciale programma Ruimte voor de Vecht. Bij de opening waren vertegenwoordigers aanwezig van alle betrokken partijen: provincie Overijssel, gemeente Dalfsen, drinkwaterbedrijf Vitens, Arcadis, aannemer BWO (bagger- en waterwerken Oosterwolde bv), Waterschap Groot Salland en boerenlogement ‘Boerhoes’.

Dagelijks bestuurslid Hans de Jong van het Waterschap Groot Salland: “Voor ons ligt het accent vanzelfsprekend op waterveiligheid. Dit project draagt hieraan bij door het vergroten van de doorstroomcapaciteit van de Vecht ter plaatse van stuw Vechterweerd bij hoge waterstanden. Andere te nemen maatregelen zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Vecht zorgen juist voor een hogere waterstand. Voordat hiermee kan worden begonnen wordt ter compensatie de groene geul aangelegd.”

 

Grondafvoer

“Bij de aanleg van de groene geul komt circa 40.000 m3 grond vrij”, licht De Jong verder toe. “Om deze hoeveelheid grond op een veilige manier af te voeren, is er voor gekozen om dit met varend materieel over de Vecht te doen. Hierdoor is de hinder voor de omwonenden minimaal. Ook het aanliggende wegennet wordt op deze manier niet extra belast.” Het graafwerk was eerder al van start gegaan, maar vanaf 6 maart dus ‘officieel’. Naar verwachting is de klus eind mei geklaard.

 

Drinkwater en recreatie

Jelle Hannema, manager Asset Management van Vitens: “Vitens gaat hier even verderop drinkwater maken via oeverfiltratie uit de Vecht, bij Vechterweerd. Dat de Vecht en de natuur hier in goede staat zijn, is voor ons dan ook heel belangrijk”. Voor de waterrecreatie wordt een gedeelte van de geul bij boerenlogement ‘Boerhoes’ een bevaarbare blauwe geul. Dit om een recreatieve impuls te geven aan dit gebied. Antje Kingma van Boerhoes: “We zijn erg blij dat er na jaren van plannen maken nu echt gegraven wordt. De geul in onze uiterwaarden is een verrijking van natuur en landschap. En aan onze steiger in de geul kunnen straks kleine bootjes aanleggen. Onze hengelsportgasten hebben er een mooie visstek bij. Kortom, iedereen op en om ons erf vaart er wel bij.”

 

Doorstroming

Medio april dit jaar wordt aan de noordzijde van de stuw ter plaatse van de toegangsweg op de kade gestart met de bouw van een brug met hetzelfde doel als de groene geul. Deze brug vervangt de huidige dam, waardoor de doorstroming wordt bevorderd. Beide voorzieningen (brug en groene geul) zorgen voor een verlaging van de waterstand van 5 tot 10 cm.

 

Fietsverkeer

Ter plaatse van het fietspad (zuidzijde) zijn maatregelen genomen om het fietsverkeer tijdens de uitvoering van de Groene geul veilig te laten passeren. Naar verwachting zal deze voorziening tot medio april dit jaar nodig zijn. Voordat de bouw van de brug aan de noordzijde start, wordt er daar een tijdelijke toegangsweg aangelegd, zodat de fietsroute beschikbaar blijft. Naar verwachting is deze tijdelijke voorziening tot augustus dit jaar nodig.

 

Afb. Met het aanbrengen van de vlechtmatten, die zullen dienen als oeverbescherming van de ‘blauwe geul’, openen (v.l.n.r.) Ad Koppejan (projectleider waterschap, Hans de Jong (dagelijks bestuurslid Waterschap Groot Salland), Jelle Hannema (Vitens), Antje Kingma (Boerhoes) officieel het project Groene geul Vechterweerd. .

 

 

Artikel delen: