Paasvuur Hoonhorst 2014

HOONHORST – Het Paasvuur in Hoonhorst is uitgegroeid tot een jarenoude traditie die op eerste Paasdag door vele honderden mensen uit Hoonhorst en nabije omgeving bezocht en beleefd wordt. Het Paasvuur wordt dit jaar op zondagavond 20 april ontstoken, wederom op het perceel van de familie Neplenbroek aan de Marsweg.Van meet af aan is de organisatie in handen van Jeugdsoos Hoonhorst. Door de enorme inzet van de plaatselijke jeugd, vastberaden vrijwilligers en trouw gesteund door locale bedrijven, grondeigenaren en omwonenden is het mogelijk dit evenement weer jaarlijks te kunnen laten plaatsvinden. Het voortbestaan van een geweldige traditie als deze is terdege van voornoemde partijen afhankelijk. Even belangrijk is vanzelfsprekend het snoeimateriaal, want zonder takken namelijk geen Paasvuur.

Er zijn regels opgesteld t.a.v. de inname van snoeimateriaal. We zetten deze regels nog even opnieuw voor u op een rijtje:

1. Inname vindt uitsluitend plaats op zaterdagochtend 22, 29, maart en 5, 12 april 2014 tussen 8.30 en 12.00 uur. De organisatie bepaalt of de weersomstandigheden en terreingesteldheid de inname daadwerkelijk toelaten.

2. Aan het aangevoerde snoeimateriaal worden de volgende strikte eisen gesteld:

Alleen vers, houtachtig, bovengronds snoeimateriaal met een maximale diameter van 10 cm wordt geaccepteerd.

Ondergrondse stronken van zowel bomen en struiken, evenals bladafval, grond, zand en graszoden worden niet geaccepteerd.

Verontreinigingen als kunststof, metalen, constructie-/tuinhout, steen, puin of anderszins worden niet toegelaten.

3. Ladingen die niet geheel voldoen aan de gestelde criteria of met verontreinigingen als voornoemd worden in zijn geheel geweigerd.

Genoemde bepalingen vloeien rechtstreeks voort uit toepasselijke milieuwetgeving.

Met ieders inzet en begrip blijft het mogelijk om het Paasvuur in Hoonhorst als traditie in ere te houden en samen van dit schouwspel te genieten.

Bestuur Jeugdsoos Hoonhorst

 

 

 

 

 

Artikel delen: