Start aanleg groene geul Vechterweerd

Start aanleg groene geul Vechterweerd

VECHTERWEERD – Vandaag donderdag werd het officiële startsein gegeven aan het graafwerk van de groene geul Vechterweerd deels over en door het land van de familie Kingma. In het openingswoord van de heer Hans de Jong van het Waterschap Groot Salland gaf hij het belang weer om ruimte te maken voor de rivier, vooral voor de veiligheid het aantrekkelijk maken van de Vecht voor de recreatie. In de nieuwe geul zal slechts 20 tot 30 dagen per jaar water staan afhankelijk van het waterpeil van de Vecht. De ruimte van de geul zal gemiddeld 1 meter worden afgegraven zodat het in het grootste deel van het jaar groen blijft. Maar ook aan de recreatie is gedacht, vanaf de inloop naar de geul zal een zogenaamde blauwe geul ontstaan die dieper wordt afgegraven, bedoeld voor de recreatievaart met een aanlegsteiger ter plaatse van het recreatiebedrijf Boerhoes van Antje Kingma.

Antje Kingma gaf aan dat zij al in 2008 mee had gedaan met een prijsvraag om de Vecht beter geschikt te maken voor recreatie, toen al had zij een plan ingediend voor de geul die er nu gaat komen, hoewel de eerste reacties toen niet haalbaar leken. Ook gaf ze toen aan dat de stenen van de Vechtkade eigenlijk verwijderd zouden moeten worden. Al die jaren daarna heeft zij continu bij allerlei instanties haar plan laten horen en is nu bijzonder blij dat door haar vasthoudende gedachten het plan werkelijkheid is geworden.

De geul is in totaal 1 km lang en er wordt 40.000 m2 grond afgegraven, de bovenste zwarte laag wordt gebruikt om te laag gelegen landbouwgronden op te hogen en het overige wordt door de aannemer per schip afgevoerd. De geul moet de doorstroming van het water bij Vechterweerd in hoogwaterperioden verbeteren en past in het programma ruimte voor de Vecht. De officiële handeling die verricht moest worden was het aan elkaar knopen van vlechtmatten die dienst zullen doen als oeverbescherming. Een bestuurslid van Waterschap Groot Salland Hans de Jong, Namens Vitens de heer Jelle Hannema, Antje King van Boerhoes en Ad Koppejan projectleider van het waterschap.

Iets verder richting Zwolle is Vitens bezig met de bouw van een pompstation om straks via oeverfiltratie drinkwater te maken van water uit de Vecht, daarin past de groene en blauwe geul prima. Dalfsennet hoopt u daarover binnenkort meer over te informeren.

Aan de noordzijde van de Vecht is de toegangsweg naar de stuw Vechterweerd over duikers aangebracht. Ook die duikers zullen dit voorjaar verwijderd worden door een vaste brug om de waterdoorvoer te verbeteren. Er wordt nog nagedacht om ook aan die kant in de toekomt het grondpeil wat te verlagen. Maar eerst zijn er nog plannen in Vilsteren. Een grote omleiding middels een groene en deels blauwe geul is daar gepland van ongeveer 3 km lengte. Dat is een plan voor 2015/2016

De werkzaamheden bij de Vechterweerd zullen volgens plan eind mei worden afgerond. Voor het fietsverkeer ter plaatse had de aannemer een fietsbrug gepland, maar die bleek te onveilig om gebruikt te worden. De trappen met fietsgeleidinssleuf waren te steil en daardoor erg gevaarlijk. De brug is inmiddels gesloten en om de brug zijn rijplaten gelegd, zodat fietsers en gebruikers van een scootmobiel weer ongehinderd de stuw kunnen passeren. Gezien de reactie op Dalfsennet bleek dat veel fietsers de brug niet over durfden te gaan.

Foto’s Johan Bokma

 

Foto's 5
Start aanleg groene geul Vechterweerd
Start aanleg groene geul Vechterweerd
Start aanleg groene geul Vechterweerd
Start aanleg groene geul Vechterweerd
Artikel delen: