Hoog opkomstpercentage Dalfsen bij gemeenteraadsverkiezingen 2014

DALFSEN –  Hogere opkomst dan 4 jaar geleden. Er is veel campagne gevoerd in de aanloop naar de verkiezingen! Door de politieke partijen, maar ook door burgemeester, college en ambtenaren van de gemeente Dalfsen. De speciale verkiezingswebsite DalfsenKiest is een groot succes!

Activiteiten waren onder meer verkiezingsdebatten in de kernen en op het Agnietencollege, een oproep van burgemeester en wethouders met een geluidswagen om te komen stemmen, magneetplaten en een speciaal ontworpen verkiezingslogo. Ook kon u 4 weken lang lezen wat de partijen vonden van de thema’s: duurzaamheid, economie en bedrijvigheid, zorg en welzijn, verkeersveiligheid. Meer info was opgenomen op de website.

Grootste evenement was de verkiezingsdag en –avond zelf. Met ruim 200 man publiek presenteerden burgemeester Han Noten en Renate Wennemars de tussenstanden en einduitslag. Ook is het speciale Dalfser promotielied in première gegaan: “Dalfsen m’n liefste” werd onder grote belangstelling voor het eerst uitgevoerd door Dalfser zanger Allard Nijeboer.

Alle inspanningen hebben tot een fantastisch resultaat geleid! Tegen alle trends in scoort Dalfsen een opkomstpercentage van 66,6%. Hoger dan vier jaar geleden. En de uitkomst voor de Rechterensedijk: ruim 60% is voor heroverwegen. Uiteraard hebben veel thema’s een rol gespeeld: werkgelegenheid, ruimte voor ondernemers, extra gemeentelijke taken op het gebied van zorg en maatschappelijke ondersteuning en natuurlijk ook de

Rechterensedijk.

U heeft als inwoners aangegeven het belangrijk te vinden uw mening te geven over de onderwerpen die u aangaan! Dalfsen, bedankt!

Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u kijken op de website www.dalfsenkiest.nl

Artikel delen: