Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Hoonhorst

HOONHORST – Op dinsdag 13 mei 2014 om 20.00 uur is er een ledenvergadering van Plaatselijk Belang Hoonhorst e.o. bij Zaal Kappers in Hoonhorst.
1. Opening

2. Notulen ledenvergadering 22 april 2013

3. Financieel jaarverslag 2013

4. Verslag kascommissie

5. Benoeming kascommissie

6. Bestuursverkiezingen

7. Terugblik 2013

8. Vooruitblik 2014

9. Rondvraag
Na de pauze willen ze u graag een aantal stellingen voorleggen met betrekking tot zaken die in de toekomst gaan spelen in Hoonhorst.

Artikel delen: