Herman Zwart verruilt Dalfsen voor nieuwe uitdaging

Herman Zwart verruilt Dalfsen voor nieuwe uitdaging

DALFSEN – Per 1 september vertrekt gemeentesecretaris drs. Herman Zwart bij de gemeente Dalfsen. Hij is toe aan een nieuwe stap in zijn loopbaan, na ruim 10 jaar die functie in Dalfsen vervuld te hebben en daarvoor 7 jaar in Friesland. Hij gaat vanaf 1 september als interim manager aan de slag. Herman Zwart was sinds 2003 secretaris-directeur in Dalfsen. Hij kijkt met veel voldoening en trots terug op zijn Dalfser periode. Hij laat een solide, betrokken en financieel gezonde organisatie achter.

Na degemeentelijke herindeling in 2001 vond onder zijn leiding de verdere uitbouw en integratie van devoormalige fusiegemeenten plaats. In die fase is ook het nieuwe gemeentehuis in Dalfsen gebouwd. Dezeis in gebruik genomen in 2008. Herman is er met zijn visie en enthousiasme in geslaagd dat directie, management en later alle teams een professionaliseringsslag hebben gemaakt. Ook de wijkteams staan er goed voor. Hij laat een betrokken en gemotiveerd team van ruim 225 medewerkers achter. Dat bleek eind vorig jaar nog eens uit een gehouden medewerkersonderzoek van Effectory, waar medewerkers een rapportcijfer van ruim een 8 voor algemene tevredenheid gaven. Daarnaast scoorde Dalfsen bij de klanttevredenheidsonderzoeken steeds bovengemiddeld.

Herman Zwart nam het voortouw in de intergemeentelijke samenwerking in de regio. De afgelopen twee jaar heeft dat geleid tot een intentie om aan te sluiten bij het Shared Service Center in Zwolle, een samenwerking tussen de gemeenten Zwolle /Kampen/Provincie Overijssel op o.a. ICT. Met veel voldoening kijkt hij terug op de prettige en succesvolle samenwerking met 3 colleges, met 3 burgemeesters (Leo Elfers, Willem Urlings en Han Noten) en met de gemeenteraad. Herman was reeds vanaf januari jl. voor twee dagen per week in dienst van de Veiligheidsregio IJsselland, als Coördinerend Functionaris Gemeenten. In die functie is hij verantwoordelijk voor de crisisbeheersing en rampbestrijding van de ‘gemeentelijke kolom’ van de 11 IJssellandse gemeenten. Met vertegenwoordigers van de brandweer, politie en GGD vormt hij de Veiligheidsdirectie.

Burgemeester Han Noten over het vertrek: “Ik heb bewondering voor de stap die hij zet. Hij volgt zijn eigen principe door na een bepaalde periode bij de gemeente weg te gaan. Ik vind het verstandig en het vereist ook de nodige moed. Wij wensen hem veel succes daar bij.” Nu Herman Zwart te kennen heeft gegeven per 1 september 2014 te vertrekken, betekent dit dat er een vacature is ontstaan. Inmiddels heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om drs. Hans Berends, nu één van de directeuren van de organisatie, te benoemen in de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur. De andere di recteur, mr. Ab Goeree, is benoemd tot adjunct- gemeentesecretaris/directeur.

Artikel delen: