6e Techniekdag Nieuwleusen

NIEUWLEUSEN – 6e Techniekdag Nieuwleusen trotseert crisis, beroepsperspectieven voor vak-mensen blijven gunstig. Momenteel is de werkgelegenheid in een aantal technische branches wat minder dan voorheen maar de toekomstperspectieven voor jongeren blij-ven groot. Diverse technische sectoren kennen een grotere groep oudere werknemers die de komende jaren de branche zal verlaten.

Het gaat daarbij niet om geringe aantallen. Wanneer straks de crisis achter ons ligt, zijn de huidige jongeren hard nodig om de leemtes op te vullen. Dit is dan ook de reden dat a.s. donderdag 15 mei de jaarlijkse techniekdag Nieuwleusen plaatsvindt. Het credo is: blijven investeren om ook in de toekomst voldoende geschoolde werknemers in de techniek te hebben. Zonder techniek geen innovaties en economische vooruitgang.

Op donderdag 15 mei wordt voor de 6e keer de Techniekdag Onderwijs Nieuwleusen georgani-seerd. Het is een initiatief van de Industrie Kombinatie Nieuwleusen (IKN) in samenwerking met alle basisscholen. Negen bedrijven in Nieuwleusen zetten op die dag de deuren open voor de groepen 6 en 7 van alle basisscholen in Nieuwleusen. Overdag maken leerlingen kennis met de techniek in één van de bedrijven, niet alleen door te kijken maar ook door zelf aan de slag te gaan. En leerlingen komen er achter waar al die ‘vanzelfsprekende’ producten gemaakt worden, hoe ze gemaakt worden en welk vakmanschap daarbij komt kijken

De IKN is van mening dat er fantastische beroeps-mogelijkheden en toekomstperspectieven zijn in de techniek Dit moet alleen meer onder de aan-dacht van leerlingen en ook hun ouders/ verzor-gers gebracht worden en daar is deze dag dus voor opgezet. Voor de scholen is het een prima gelegenheid om techniek, dat een verplicht onderdeel is van het onderwijsprogramma, verder te ontwikkelen samen met de bedrijven.

Voorbereiding op school
De docenten van de groepen 6 en 7 van de basis-scholen bereiden samen met medewerkers van bedrijven de techniekdag voor. Leerlingen gaan dus niet onvoorbereid naar de bedrijven toe. Dit jaar is het techniekthema “Duurzaamheid”. De werkstukjes die leerlingen in dit kader maken, worden ten toon gesteld bij opleidingscentrum de Grift (De Grift 12) en zijn op donderdag 15 mei tussen 18.30 en 20.00 door iedereen te bewonde-ren. Er zijn ook prijzen aan verbonden.

Ouderavond
Op 15 mei ‘s avonds (van 18.30 – 19.55 uur) wor-den leerlingen met hun ouders uitgenodigd en zijn ze van harte welkom bij het bedrijf waar hun zoon/dochter overdag is geweest. Ouders kunnen dan ook kennis nemen van het bedrijf en van de activiteiten die hun zoon/dochter heeft gedaan.

Prijsuitreiking
Om 20.00 vindt bij De Grift de prijsuitreiking plaats en ook de prijsuitreiking van de beste werkstukjes die leerlingen bij de bedrijven hebben gemaakt. Wethouder Agricola van de gemeente Dalfsen zal de prijzen uitreiken.

Deelnemende bedrijven
De volgende bedrijven nemen deel aan de tech-niekdag.
1. Arcabo Stacaravans BV
2. De Sprong metaal
3. Hoekman Roestvaststaal BV
4. De Grift Bouwopleidingen
5. Wildeboer Groep
6. Aannemersbedrijf Tempelman
7. RPP Kunststoffen
8. Westerman Logistics
9. Morrenhof-Jansen Installatiebedrijven

Morrenhof-Jansen en Aannemersbedrijf Tempel-man hebben hun activiteiten bij De Grift bouwop-leidingen. Zij staan daar ook tijdens de ouder-avond. Dit geldt ook voor RPP Kunststoffen wat be-treft de ouderavond.

Meer informatie:
Gerard Venneman, 06 30 30 37 16, bureauvenpro@tele2.nl

Bijlage: brochure met o.a. verdeling bedrijven en scholen

 

Artikel delen: