Strengere handhaving bij luxe verzuim

DALFSEN – Luxe verzuim: wanneer ouders zonder toestemming of goede reden hun kinderen buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. In haar rol als handhaver moet de gemeente, in de praktijk de leerplichtconsulent, de aanwijzingen van het Openbaar Ministerie (OM) opvolgen. Het OM heeft ons onlangs opdracht gegeven strenger op te treden tegen luxe verzuim.

Luxe verzuim
Luxe verzuim speelt wanneer ouders zonder toestemming of goede reden hun kinderen buiten de schoolvakantie meenemen op vakantie. De gemeente en scholen hebben daarbij gezamenlijk de taak om luxe verzuim te voorkomen. Op het moment dat er sprake is van luxe verzuim is de schooldirecteur volgens de Leerplichtwet verplicht dit bij de gemeente te melden. Daarnaast controleert de gemeente als toezichthouder steekproefsgewijs op deze vorm van verzuim. Dit door scholen actief te benaderen of te bezoeken.

Handhaving
Door een reorganisatie bij het OM zijn regio’s bij elkaar gevoegd en is het handhavingsbeleid herzien. Dit heeft geleid tot een strenger handhavingsbeleid bij luxe verzuim. In de praktijk betekent dit dat eerder proces-verbaal wordt opgemaakt.

Op het moment dat luxe verzuim wordt geconstateerd stelt de leerplichtconsulent een onderzoek in. In een gesprek met de ouders moet duidelijk worden of er een redelijk vermoeden van schuld is. Is er geen geldige reden voor het schoolverzuim dan maakt de leerplichtconsulent in hetzelfde gesprek per direct proces-verbaal op. Dit proces-verbaal wordt voorgelegd aan de Officier van Justitie. Deze kan de ouders een boete opleggen. De richtlijn voor de boete die op luxe verzuim staat is € 100,- per kind per dag.

Tot voor kort werd regelmatig nog een waarschuwing gegeven bij een eerste overtreding van luxe verzuim. Vanaf nu is deze ruimte er niet meer. Er wordt per direct (vanaf halve dag luxe verzuim) proces-verbaal van het luxe verzuim opgemaakt.

Vragen?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen de leerplichtconsulenten bij de gemeente Dalfsen.

Artikel delen: