Overeenstemming invulling college

DALFSEN – De fractievoorzitters van Gemeentebelangen en het CDA hebben overeenstemming bereikt over de invulling van het nieuwe college en over de inhoud van het coalitiedocument. Beide fractievoorzitters zullen de samenstelling van het nieuwe college van Dalfsen bekend maken aan de pers en genodigden op woensdag 14 mei in het gemeentehuis van Dalfsen (B&W-kamer)

Ook zullen zij dan informeren over de hoofdlijnen van het coalitieakkoord. De fractievoorzitters van Gemeentebelangen en het CDA.

Artikel delen: